Skip to main content

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง อาสาสมัครแรงงานไทยในมาเก๊าเยี่ยมแรงงานไทยที่เจ็บป่วยวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น.

รายละเอียดเนื้อหา

 

         วันที่ 9 กันยายน 2564 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง มอบหมายให้นางสาวอนรรฆนง เวชศิลป์ และ นางฉวีวรรณ์ ค้าโค อาสาสมัครแรงงานไทยในต่างประเทศ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า     เดินทางไปเยี่ยมนายเกียรติศักดิ์ นวลสุก แรงงานไทยตำแหน่งพ่อครัวร้านอาหารไทยในมาเก๊า ซึ่งถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 และเข้ารับการรักษาจนอาการดีขึ้นแล้ว โดยมอบของเยี่ยมแก่นายเกียรติศักดิ์ฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับแรงงานฯ

TOP