Skip to main content

อู่พ่นสี ฝีมือดี ในเขตมูร่า บรูไน

รายละเอียดเนื้อหา

            

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม  2565  นายวัชรพงษ์ มุขเชิด อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมทีมงานสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน เยี่ยมบริษัท THON KHAMLIYPHAN SDN BHD ตั้งอยู่ ณ Ground Floor, Unit No.2, Spg481, BGN AWG HJ Besar, KG.Kapok, Muara, Brunei   ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ซ่อม เคาะพ่นสีรถยนต์ ซึ่งมีผู้มาใช้บริการมากมาย  ลูกค้าพอใจ ในผลงานการซ่อม เคาะพ่นสีรถยนต์  เป็นที่ขึ้นชื่อในเขตมูร่า เป็นอย่างมากทั้งฝีมือ และประสบการณ์ในการซ่อม เคาะพ่นสีรถยนต์  ทั้งนี้  สนร.บรูไน ได้จัดทำแบบสอบถาม Company need และ Training need กับสถานประกอบการและแรงงานไทย ทั้งได้กำชับในการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ต่อไป

TOP