Skip to main content

แรงงานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดงานวันนัดพบแรงงาน Co-payment ณ ด้านหน้าศูนย์อาหาร ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขาชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเนื้อหา

             วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 น. นายอำนาจ  เชิงไว แรงงานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดงานวันนัดพบแรงงาน Co-payment ณ ด้านหน้าศูนย์อาหาร ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขาชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงาน

TOP