Skip to main content

แรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 6/2565

รายละเอียดเนื้อหา

           วันนี้ (วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565) เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ แรงงานจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส (ศอ.ปส.จ.นธ) ครั้งที่ 6/2565 โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

           ทั้งนี้ในที่ประชุมได้รับทราบในประเด็นสำคัญมากมาย เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตัวชี้วัดแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในห้วงเดือนตุลาคม 2564-เดือนมิถุนายน 2565 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 สรุปผลการบริจาคโลหิตตามโครงการ “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ผลการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ และการส่งมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ รวมทั้งการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เป็นต้น

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์ประชุมศอ.ปส.จ.นธ-52565

ขนาด : 622.94 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2022-06-28
TOP