Skip to main content

แรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 15

รายละเอียดเนื้อหา

               วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 “พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์” ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการร์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผอ.ศบค. ส่วนหน้า) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่15 เพื่อทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19, มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19, ผลการฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อีกทั้งยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันเร่งรัดดำเนินการมาตรการต่างๆ โดยให้ยึดภารกิจของส่วนรวมเป็นสำคัญเพื่อให้สามารถดำเนินการเปิดพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยตามกรอบเวลาที่กำนหด และเป็นของขวัญให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

              ในการประชุมติดตามผลการดำเนินการดังกล่าวมี นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ แรงงานจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์ประชุม-ศบค.นธ.

ขนาด : 616.94 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-12-02
TOP