Skip to main content

แรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส

รายละเอียดเนื้อหา

            วันนี้ (12 ตุลาคม 2564) เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ จริตงาม และ นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.นธ.) ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้การบริหารสถานการร์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ ผู้อำนวยการ กลุ่มงานตรวจราชการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมการประชุม ฯ ณ​ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

TOP