Skip to main content

แรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

รายละเอียดเนื้อหา

         วันนี้ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจราชการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โดยสมาคมประชาสังคมนราธิวาส ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาสและวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบ้านฮูแตทูวอมีความร่วมมือในการฝึกทักษะด้านอาชีพ ให้กับแรงงานคืนถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25 นราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์สไลด์1-6

ขนาด : 283.78 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-06-10
TOP