Skip to main content

แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมต้อนรับพลเอกคำรณ เครือวิชฌยาจารย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงาน ศปก.จว.อย. และส่วนที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและแก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19

รายละเอียดเนื้อหา

TOP