Skip to main content

แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

รายละเอียดเนื้อหา

     เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวระยอง ร่วมบันทึกเทป  

 

TOP