Skip to main content

แรงงานจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ร่วมส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยลายพื้นเมืองตามมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าทอ ผ้าพื้นถิ่น จังหวัดลำปาง

รายละเอียดเนื้อหา

TOP