Skip to main content

แรงงานจังหวัดสกลนคร มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และน้ำดื่ม ให้อาสาสมัครแรงงานตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว อาสาสมัครแรงงานตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณนานิคม และศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดเนื้อหา

TOP