Skip to main content

แรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานนัดพบ Co-payment จังหวัดสงขลา

รายละเอียดเนื้อหา

                 วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานนัดพบ Co-payment จังหวัดสงขลา ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-payment) โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์การค้าไดอาน่า คอมเพล็กซ์ สาขาหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือการจ้างงานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ และช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบบาลสนับสนุนเงินเดือนค่าจ้างจำนวนร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท ต่อเดือนต่อคน ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

 

TOP