Skip to main content

แรงงานจังหวัดสระบุรีพร้อมหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติและบูรณาการร่วมจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน (Co – Payment) จังหวัดสระบุรี ณ ลานกิจกรรมห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนัดพบแรงงาน (Co – Payment) จังหวัดสระบุรี ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่จบใหม่ได้สมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง/สถานประกอบการ ณ ลานกิจกรรมห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี  ทั้งนี้ นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติและบูรณาการร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งภายในงานมีนิทรรศการให้ความรู้กฎหมายแรงงาน การให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ ตำแหน่งงานว่าง บริการข่าวสารจากกระทรวงแรงงาน และสมัครงาน/สัมภาษณ์งาน โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
 
 
 
 
 
*****************************************************
TOP