Skip to main content

แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้แทนของผู้บริหารกระทรวงแรงงาน มอบถุงยังชีพไปยังเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี และเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน

รายละเอียดเนื้อหา

TOP