Skip to main content

แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกสำรวจพื้นที่โครงการจ้างงานเร่งด่วน

รายละเอียดเนื้อหา

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นางสาวยุภา ทองถม แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน และผู้นำชุมชน ร่วมออกสำรวจพื้นที่ก่อนดำเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ   หมู่บ้านห้วยโปงเลา ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

TOP