Skip to main content

โครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ชาวต่างชาติผิดกฎหมายในไต้หวัน

รายละเอียดเนื้อหา

        สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน ประกาศโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ชาวต่างชาติผิดกฎหมายในไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. 64 – 31 ม.ค. 65  โดยจะไม่มีการตรวจสอบ จับกุมและเก็บค่าใช้จ่าย  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกล่าวว่า ไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างชาติหลบหนีนายจ้างกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย หรือชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไต้หวันแล้วพำนักเกินกำหนดตามใบตรวจลงตรา (วีซ่า) ทั้งนี้ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสามารถติดต่อผ่านองค์กร ที่ไม่แสวงหากำไร (NGO) หรือสำนักงานแรงงานของประเทศผู้ส่งออกแรงงาน ทั้งนี้ ระหว่างรับการฉีดวัคซีน จะไม่ถูกตรวจสอบหรือจับกุมแต่อย่างใด  

ที่มา : https://www.immigration.gov.tw/5385/7229/7238/287506/

TOP