Skip to main content

สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียดเนื้อหา

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563  เวลา 16.00 น. แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี (นางชลอศรี บุญแก้วสุข) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมสร้างแนวกันไฟป่าชุมชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผู้ว่างงาน ถูกเลิกจ้าง หรือประสบภัยแล้ง ณ บ้านมาบเหียง หมู่ 10 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์สไลด์1-9

ขนาด : 289.64 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-08-07
TOP