Skip to main content

20 องค์กรนายจ้าง รวมพลังให้กำลังใจ นายก และขอบคุณ รมว.เฮ้ง เร่งเยียวยาโควิด-19 ได้ดีเยี่ยม

รายละเอียดเนื้อหา

          เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ดร.ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งชาติ ได้นำตัวแทนสภาองค์การนายจ้างและสมาคมนายจ้างรวม 20 องค์กร เพื่อเข้าพบและให้กำลังใจรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างดีเยี่ยม โดยมี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล...นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ดร.จำลอง ช่วยรอด คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
          โดย นายสุชาติ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่านนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือเยียวยาทั้งนายจ้างและลูกจ้าง จะเห็นได้ว่าในอดีตไม่มีรัฐบาลใดนำเงินส่วนของรัฐบาลเองมาช่วยเหลือเยียวยานายจ้างและลูกจ้างเหมือนรัฐบาลชุดนี้ เนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีเล็งเห็นว่านายจ้างมีรายจ่ายประจำมีค่าเช่าและต้องจ่ายเงินเดือนให้ลูกจ้างในช่วงโควิด เพื่อให้ลูกจ้างอยู่ได้ธุรกิจอยู่ได้ นายกรัฐมนตรีจึงตัดสินใจเยียวยาโดยพิจารณาจากข้อมูลนายจ้างและลูกจ้างของสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้นายจ้างรักษาการจ้างงานมีเงินจ่ายค่าเช่า ให้ลูกจ้างอยู่รอดมีขวัญกำลังใจในการทำงาน ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด ซึ่งในส่วนนี้เราได้คิดทั้งระบบ
          ดร.ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งชาติ กล่าวว่า ในวันนี้สภาองค์การนายจ้างและสมาคมนายจ้างทั้งหมดรวม 20 องค์กร ได้มาให้กำลังใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ท่านได้ปฏิบัติงานได้ดี มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระทรวงแรงงานไปในแนวทางที่ดีขึ้น ตลอดจนได้รับทราบจากท่านรัฐมนตรีแรงงานว่าว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและห่วงใยนายจ้างและลูกจ้างจึงได้นำเงินของรัฐบาลเองมาให้การช่วยเหลือเยียวยาทั้งนายจ้างและลูกจ้างได้เป็นอย่างดี จากผลกระทบโควิด-19 มาตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งไม่เคยมีรัฐบาลไหนมาก่อน มีเพียงรัฐบาลชุดนี้ที่เห็นความสำคัญของผู้ประกอบการและพี่น้องผู้ใช้แรงงานให้สามารถก้าวพ้นวิกฤตครั้งในไปด้วยกัน

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
15 กันยายน 2564

TOP