Skip to main content

5 เสือแรงงานหนองคาย ได้เข้าร่วมงานสภากาแฟจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดเนื้อหา

          5 เสือแรงงานหนองคาย ได้เข้าร่วมงานสภากาแฟจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหลังเดิม โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน และมีนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว

TOP