Skip to main content

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมออนไลน์ คึกคัก แรงงานสนใจเข้าฝึกแล้วกว่าสองพันคน

ก.แรงงาน ประชุมคกก.บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

‘ก.แรงงาน’ ประชุม ‘คกก.จัดหาคอมฯ ครั้งที่ 1/2564’

ก.แรงงาน ชวนคนพิการดวลฝีมือ ชิงเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท

30625
TOP