Skip to main content

ประกาศร่าง TOR ร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศทดแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเนื้อหา

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์TORรายละเอียดเครื่องปรับอากาศ64

ขนาด : 449.79 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-11-23

ชื่อไฟล์ร่างแอร์64

ขนาด : 68.1 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-11-23

ชื่อไฟล์ร่างเอกสารประกวดแอร์64

ขนาด : 375.04 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-11-23
TOP