ข่าวเด่น

รองปลัดแรงงาน ประชุม คกก.การลงทุน ครั้งที่ 2/2566

รองปลัดแรงงาน ประชุม คกก.การลงทุน ครั้งที่ 2/2566

ก.แรงงาน ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตา...

จำนวนการเข้าชม 76ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2566

รมว.เฮ้ง ห่วงใย เผย เบื้องต้นยังไม่พบแรงงา...

จำนวนการเข้าชม 59ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2566

รมว.สุชาติ ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ เปิดประชุมเชิงป...

จำนวนการเข้าชม 50ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2566