Skip to main content

ข่าวประชาสัมพันธ์

ก.แรงงาน ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ (Action plan) ปี 63 New

‘ก.แรงงาน’ แสดงความยินดี ‘ททบ.5 ครบรอบ 62 ปี’ New

‘รมว.แรงงาน’ ต้อนรับทูต EU หารือความร่วมมือด้านแรงงาน

ทปษ.รมว.แรงงาน รับฟังปัญหาข้อเสนอแนะด้านแรงงาน บ.แบนโด สมุทรสาคร

ทปษ.รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ สมุทรสาคร

ก.แรงงาน ประชุมคกก.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ก.แรงงาน คกก.กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

2939
TOP