Skip to main content

ข่าวประชาสัมพันธ์

ก.แรงงาน ร่วมงาน 9 ทศวรรษ วิทยุกระจายเสียงไทย

รองปลัด.แรงงาน ให้สัมภาษณ์ เรื่อง “ศูนย์ OSS ต่ออายุแรงงานต่างด้าว”

ทปษ.รมว.แรงงาน เยี่ยมผู้อบรมส่งเสริมแรงงานไทยกลับคืนถิ่น

ก.แรงงาน จับมือ บ.มาเวลฯ ยกระดับช่างเครื่องปรับอากาศ

‘หม่อมเต่า’หารือ สธ. เร่งรัดระบบตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

ก.แรงงาน จัด Informal Labour Fair 2020 ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน เปิดงานนัดพบแรงงาน “ Northern Job & Career Expo 2020” จ.พิษณุโลก

6204
TOP