ข่าวเด่น

‘รมว.สุชาติ’ร่วมประชุม คกก.ระดับชาติ เตรี... New

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2564

รมช.แรงงาน ชวนสถานประกอบกิจการพัฒนาศักยภาพ... New

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2564

ก.แรงงาน ประชุมคกก.กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2564