Skip to main content

สำนักงานแรงงานจังหวัดภาคกลาง

หน่วยงาน/ที่ตั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางหลังใหม่ ชั้น4   อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ ::034-516099
มท. ::61150  IP Phone ::  69710
e-mail ::kanchanaburi@mol.mail.go.th , kanchanaburi@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น1  294 หมู่6 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000
โทรศัพท์ ::056 - 412570
มท. ::18550   IP Phone :: 69180
e-mail ::chainat@mol.mail.go.th , chainat@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัด ชั้น4  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ ::034-340045-6
มท. ::60051  IP Phone ::  69730
e-mail ::nakhonpathom@mol.mail.go.th , nakhonpathom@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัด ชั้น1(อาคาร 5 ชั้น) ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ ::02-5800726
มท. ::14150  IP Phone ::  69120
e-mail ::nonthaburi@mol.mail.go.th , nonthaburi@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี 15/29 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ ::02-5817955
มท. :: 13550  IP Phone ::  69130
e-mail ::pathumthani@mol.mail.go.th , pathumthani@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น4 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ ::032-602265
มท. :: 64151  IP Phone ::  69770
e-mail ::prachuap@mol.mail.go.th , prachuap@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ ::  สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น3 อาคาร 4 ชั้น อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ ::035-336521-2
มท. :: 10451  IP Phone ::  69140
e-mail ::ayutthaya@mol.mail.go.th , ayutthaya@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี 2/105-106 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ ::032-400251-2
มท. :: 63551  IP Phone ::  69760
e-mail ::petchaburi@mol.mail.go.th , petchaburi@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี  75/24 หมู่ที่ 3 ถนนท้าวอู่ทอง ตำบลดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ :: 032-337730
มท. ::61751  IP Phone ::  69700
e-mail ::ratchburi@mol.mail.go.th , ratchburi@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น1 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ ::036-413744
มท. ::19150  IP Phone ::  69160
E-mail ::lopburi@mol.mail.go.th , lopburi@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 1636 หมู่4 ถนนเทพารักษ์  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ :: 02-3806889-90
มท. :: 33549  IP Phone ::  69110
E-mail ::samutprakan@mol.mail.go.th , samutprakan@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัด หลังใหม่ ชั้น 5 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ ::034-716116
มท. :: 62951  IP Phone ::  69750
E-mail ::samutsong@mol.mail.go.th , samutsong@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัด ชั้น1 ถนนเศรษฐกิจ 1   อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ :: 034-426758
มท. ::62351  IP Phone ::  69740
E-mail ::samutsa@mol.mail.go.th , samutsa@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 (ฝั่งอาคารจอดรถยนต์) เลขที่ 123 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ :: 036-340774-5
มท. :: 12951  IP Phone ::  69190
E-mail ::saraburi@mol.mail.go.th , saraburi@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรีศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 (อาคาร 3 ชั้น) ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ ::036-521497
มท. ::11151  IP Phone ::  69170
E-mail ::singburi@mol.mail.go.th , singburi@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ ::035-535079-80
มท. :: 12351  IP Phone ::  69720
e-mail ::suphanburi@mol.mail.go.th , suphanburi@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัด ชั้น2   อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ ::035-611553
มท. :: 1751  IP Phone ::   69150 
E-mail ::angthong@mol.mail.go.th , angthong@mol.go.th

3198
TOP