Skip to main content

กระทรวงแรงงาน

แบนเนอร์ สไลด์

Tabs ข่าวต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

การเดินทางมาทำงานในประเทศสิงคโปร์อย่างถูกกฎหมาย

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2563

ภูมิภาค

ต่างประเทศ

สนร.สิงคโปร์ จัดอบรมอาสาสมัครแรงงานในสิงคโปร์ ประจำปี 2563  

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2563

ประกาศมาตรการ

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2563

สนร. ไทเป จัดสอบปลายภาค 1/2562 ให้นศ. มสธ.

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2563

เรื่องที่น่าสนใจ

สื่อที่น่าสนใจ

TOP