Skip to main content

กระทรวงแรงงาน

แบนเนอร์ สไลด์

Tabs ข่าวต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ภูมิภาค

ต่างประเทศ

สนร. ไทเป เข้าพบผู้บริหารสถานีตำรวจนครเถาหยวน

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2563

สนร. ไทเป เข้าพบและหารือกับผู้บริหารกองแรงงานนครเถาหยวน

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2563

สื่อท้องถิ่น (The Macau Post Daily ) แจ้งข่าวที่เกี่ยวข้อง

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2563

เรื่องที่น่าสนใจ

TOP