Skip to main content

กระทรวงแรงงาน

แบนเนอร์ สไลด์

Tabs ข่าวต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ภูมิภาค

ต่างประเทศ

สนร.บรูไน ติดตามค่าจ้างค้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง

สนร.บรูไน ติดตามค่าจ้างค้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง

อ่านต่อ

โครงการฉีดวัคซินป้องกันโรคหัด ฟรี จากรัฐบาลฮ่องกง

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2563

เรื่องที่น่าสนใจ

สื่อที่น่าสนใจ

TOP