Skip to main content

กระทรวงแรงงาน

แบนเนอร์ สไลด์

Tabs ข่าวต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

‘ก.แรงงาน’ ประชุม ‘คกก.กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 7/2564’ New

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2564

ประกาศ

ภูมิภาค

‘สรจ.อต.’ ร่วมตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม (Onsite) New

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2564

ต่างประเทศ

เรื่องที่น่าสนใจ

TOP