Skip to main content

กระทรวงแรงงาน

แบนเนอร์ สไลด์

Tabs ข่าวต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ภูมิภาค

การสนับสนุนภารกิจขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี New

จำนวนการเข้าชม 2 ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2567

ต่างประเทศ

สนร.ไทเป เยี่ยมแรงงานไทยที่บาดเจ็บจากการทำงาน

จำนวนการเข้าชม 86 ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2567

ก๋วยเตี๋ยวไทย อีกร้าน ในบรูไน

จำนวนการเข้าชม 34 ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2567

สนร.บรูไน เยี่ยมแรงงาน ณ Fateena Enterprise

จำนวนการเข้าชม 37 ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2567

สื่อที่น่าสนใจ

TOP