Skip to main content

กระทรวงแรงงาน

แบนเนอร์ สไลด์

Tabs ข่าวต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

‘ปลัดแรงงาน’ ร่วมเปิดโครงการ ‘Ship to Shore Rights South East Asia Programme’

‘ปลัดแรงงาน’ ร่วมเปิดโครงการ ‘Ship to Shore Rights South East Asia Programme’ New

อ่านต่อ

รมช.แรงงาน ย้ำ ! ฝึกอาชีพออนไลน์กับ ก.แรงงาน เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ New

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2564

ประกาศ

ภูมิภาค

แรงงานจังหวัดเพชรบุรีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี New

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2564

ต่างประเทศ

นครเถาหยวนยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นครเถาหยวนยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 New

อ่านต่อ

สนร.บรูไน ออกตรวจเยี่ยมลูกจ้าง นายจ้าง บริษัท Bess Thai Food Restaurant

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2564

สนร.บรูไน ออกตรวจเยี่ยมลูกจ้างนายจ้าง บริษัท READYMIX CONCRETE (B) SDN. BHD.

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2564

เรื่องที่น่าสนใจ

TOP