Skip to main content

กระทรวงแรงงาน

แบนเนอร์ สไลด์

Tabs ข่าวต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” ให้สัมภาษณ์พิเศษหนังสือพิมพ์มติชน

จำนวนการเข้าชม 176 ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2566

ประกาศ

ประกาศเจตจำนงสุจริต เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ

จำนวนการเข้าชม 288ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2566

ภูมิภาค

การสนับสนุนภารกิจขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี

การสนับสนุนภารกิจขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี

อ่านต่อ

ต่างประเทศ

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงาน และติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงาน และติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล กระทรวงแรงงาน

สื่อที่น่าสนใจ

TOP