Skip to main content

กระทรวงแรงงาน

แบนเนอร์ สไลด์

Tabs ข่าวต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รองปลัดแรงงาน “วรรณรัตน์” ประชุมหัวหน้าส่วนราชการแรงงาน จ.เชียงราย

จำนวนการเข้าชม 219 ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2567

ประกาศ

ภูมิภาค

ต่างประเทศ

สอท.บรูไน จัดให้ความรู้ กฎหมายแรงงานกับแรงงานไทย

สอท.บรูไน จัดให้ความรู้ กฎหมายแรงงานกับแรงงานไทย

อ่านต่อ

เรื่องที่น่าสนใจ

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงาน และติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงาน และติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล กระทรวงแรงงาน

สื่อที่น่าสนใจ

TOP