Skip to main content

กระทรวงแรงงาน

แบนเนอร์ สไลด์

Tabs ข่าวต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รมว.แรงงาน ร่วมถ่ายภาพหมู่คณะรัฐมนตรี ชุดที่ ๒/๒ New

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2563

ประกาศ

กรมแรงงานฮ่องกง แจ้งประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2563

ภูมิภาค

ต่างประเทศ

สนร.เกาสง จัดโครงการ “แข่งขันกีฬาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2563”

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2563

กิจกรรมสนร. มาเลเซีย ให้การช่วยเหลือแรงงานไทย ในช่วง MCO

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2563

เรื่องที่น่าสนใจ

TOP