Skip to main content

กระทรวงแรงงาน

แบนเนอร์ สไลด์

Tabs ข่าวต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ “งดรับของขวัญทุกเทศกาล” NO GIFT POLICY

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2562

ภูมิภาค

ต่างประเทศ

ประกาศ กงสุลไทย แจ้งเตือนคนไทยในฮ่องกง ณ Edinburgh Place ย่าน Central เขต Hong Kong Island

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2562

ประกาศกงสุลไทย แจ้งเตือนคนไทยในฮ่องกง

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2562

เรื่องที่น่าสนใจ

สื่อที่น่าสนใจ

"ผลงานในรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงาน"

TOP