Skip to main content

กระทรวงแรงงาน

แบนเนอร์ สไลด์

Tabs ข่าวต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รองปลัดแรงงาน ประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 4/2565 New

จำนวนการเข้าชม 8 ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2565

ประกาศ

ประกาศพระราชบัญญัติ พืชกระท่อม พ.ศ. 2565

จำนวนการเข้าชม 64ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2565

ภูมิภาค

สรจ.ปัตตานี พิธีรับมอบของรางวัลสลากกาชาดจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2565

จำนวนการเข้าชม 26 ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2565

ต่างประเทศ

เรื่องที่น่าสนใจ

TOP