Skip to main content

กระทรวงแรงงาน

แบนเนอร์ สไลด์

Tabs ข่าวต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ก.แรงงาน ให้คำปรึกษาสมาชิกสหภาพโรงงานยาสูบ

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2565

ก.แรงงาน ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการกำลังใจ

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2565

ประกาศ

ประกาศเจตจำนงสุจริต ปี พ.ศ. 2565

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2565

ภูมิภาค

การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี New

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2565

ต่างประเทศ

ฝ่ายเเรงงานฯ ประชุมหารือกับ KOSHIPA เพื่อขยายตลาดเเรงงาน

ฝ่ายเเรงงานฯ ประชุมหารือกับ KOSHIPA เพื่อขยายตลาดเเรงงาน

อ่านต่อ
TOP