Skip to main content

กระทรวงแรงงาน

แบนเนอร์ สไลด์

Tabs ข่าวต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศพระราชบัญญัติ พืชกระท่อม พ.ศ. 2565

จำนวนการเข้าชม 424ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2565

ภูมิภาค

ต่างประเทศ

ไต้หวันปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี พ.ศ. 2566

จำนวนการเข้าชม 103 ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2565
TOP