Skip to main content

สำนักงานแรงงานจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน/ที่ตั้ง
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น2   อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ :: 043 - 811443
มท. :: 41150    IP Phone :: 69460
e-mail ::kalasin@mol.mail.go.th , kalasin@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น3   อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ :: 043-242806
มท. :: 40550  IP Phone :: 69400
e-mail :: khonkaen@mol.mail.go.th , khonkaen@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ศาลากลางจังหวัด ชั้น3   ถนนทักษิณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ :: 044-812405
มท. :: 42951  IP Phone :: 69360
e-mail :: chaiyaphum@mol.mail.go.th , chaiyaphum@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม

ที่อยู่ ::  สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น4 35/12 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ :: 042-514058-9
มท. :: 47949  IP Phone :: 69480
e-mail ::nakhonphanom@mol.mail.go.th , nakhonphanom@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา 567/6-7ถนนพิบูลละเอียด ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ :: 044-258330
มท. :: 36451  IP Phone :: 69300
e-mail :: nakhonrat@mol.mail.go.th , nakhonrat@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ  ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3  ถ.บึงกาฬ-นครพนม ต.บึงกาฬ  อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ :: 0-4249-1806 โทรสาร 0-4249-1803
มท. :: 76051
e-mail ::    buengkan@mol.mail.go.th , buengkan@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่ ::  สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (ชั้น 2) ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ :: 044-614914
มท. :: 37150  IP Phone :: 69310
e-mail ::    buriam@mol.mail.go.th , buriam@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด ชั้น2   อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ :: 042-613044
มท. :: 49151  IP Phone :: 69490
e-mail ::mukdahan@mol.mail.go.th , mukdahan@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ที่อยู่ ::  สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ :: 043 - 723558
มท. :: 41751  IP Phone :: 69440
e-mail ::mahasa@mol.mail.go.th , mahasa@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัด ชั้น1   ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ :: 0-4352-7662-3  โทรสาร 0-4352-7663
มท. :: 42351  IP Phone :: 69450
e-mail :: roiet@mol.mail.go.th , roiet@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า ชั้น2 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ :: 0-4281-3557-8, 0-4283-2558  โทรสาร 0-4281-3557-8
มท. ::  46750  IP Phone :: 69420
e-mail :: loei@mol.mail.go.th , loei@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัด ชั้น4 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ :: 045-711084-5
มท. :: 43558  IP Phone :: 69350
e-mail :: yasothon@mol.mail.go.th , yasothon@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด ชั้น1 ตำบลธาตุเชิงมุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ :: 042-718819  
มท. :: 48552  IP Phone :: 69470
e-mail :: sakonnakhon@mol.mail.go.th , sakonnakhon@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ 499/1-2 ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ :: 044-518155-6
มท. :: 37750  IP Phone :: 69320
e-mail ::surin@mol.mail.go.th , surin@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัด ชั้น2 ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :: 045-614061
มท. :: 38350  IP Phone :: 69330
e-mail ::sisaket@mol.mail.go.th , sisaket@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ :: 042-412428
มท. :: 46150  IP Phone :: 69430
e-mail :: nongkhai@mol.mail.go.th , nongkhai@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัด ชั้น2 ถนนหนองบัวลำภู-เลย ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ :: 042-312019-20
มท. :: 47351  IP Phone :: 69390
e-mail ::nongbua@mol.mail.go.th , nongbua@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัด อาคาร 2 ชั้น 5 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ :: 042-324507
มท. :: 45451  IP Phone :: 69410
e-mail ::udonthani@mol.mail.go.th , udonthani@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0-4534-4632-3 โทรสาร 0-4534-4632 มท. :: 38963  IP Phone :: 69340
e-mail ::ubonrat@mol.mail.go.th , ubonrat@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัด ชั้น2 อำเภอเมือ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ ::0-4552-3035
มท. ::44150    IP Phone :: 69370
e-mail ::amnat@mol.mail.go.th ,  amnat@mol.go.th

3323
TOP