Skip to main content

การหยุดให้พักงาน

หน้าหลัก Forums อัตราค่าจ้าง การหยุดให้พักงาน

 • This topic has 8 ข้อความตอบกลับ, 1 เสียง, and was last updated 3 weeks ago by  วชิรญาณ์ แก้วจันดา.
กำลังดู 9 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 9 (ของทั้งหมด 9)
 • Author
  Posts
 • #229759
  การหยุดพักงาน 229759

  กรณีคนท้อง ทางโรงงานให้หยุดทำงานอยู่บ้าน รับ เงิน 75% โดยโรงงานอ้างว่า ป้องกันการติดโควิด โดยที่ไม่ได้เซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์ อักษรกับพนักงาน แค่พูดคุยกับพนักงานและพูดบีบบังคับ เพราะบางคนยังสามาระทำงานไหว อันนี้ผิดกฎหมายแรงงานไหมค่ะ

  #260156
  labourqa
  Moderator
  260156

  กรณีหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา 75 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากนายจ้างมีความจำเป็นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราว จนทำให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสัย นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของค่าจ้างในวันทำงาน โดยต้องแจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงานและลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
  ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทร 026602199, 026602071

  #276043
  Jantima Ngarmkham 276043

  ขอสอบถามหน่อยค่ะ โรงงานสามารถ จ่าย75% ให้กี่เดือนคะ ตอนนี้ว่างงาน ได้5เดือนแล้วค่ะ ยังไม่ได้เข้าไปทำงานเลยค่ะ

  #276302
  labourqa
  Moderator
  276302

  การหยุดงานตามมาตรา75 เป็นกรณีที่นายจ้างมีเหตุจำเป็นบางอย่างที่ไม่สามารถให้ ลจ ทำงานได้ โดยนายจ้างให้หยุดงานและจ่ายเงินให้ 75 % ซึ่งการสั่งหยุดจะต้องมีกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน และกฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาการหยุดไว้ซึ่งต้องพิจรณาจากเหตุจำเป็นของนายจ้างตามที่กฎหมายกำหนด

  #367028
  FU KOI 367028

  พนักงานลาป่วย ติดต่อกัน 2 วัน และลาป่วยบ่อยครั้ง ซึ่งพนักงงานผู้นั้น อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญไม่มีคนทำงานแทน ทำให้บริษัท ทำงานได้ไม่ตรงตามเป้า สามารถให้พักงาน 7 วันโดยไม่จ่ายค่าแรงได้หรือไม่

  #367030
  FU KOI 367030

  ในรอบปี 2565 นี้ มีพนักงาน 1 คน ติดโควิด 2 ครั้ง รวมลาหยุด 21 วัน บริษัทเห็นว่า พนักงานป่วยบ่อย ไม่ดูแลตนเอง หยุดงานบ่อยและ อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญ ทำให้งานไม่ได้ตามเป้าหมาย บริษัทจะพิจารณา เพื่อให้พนักงานไปรักษาตัวและ เพื่อปรับปรุงตัว จะให้พักงาน 7 วัน โดยไม่จ่ายค่าแรงได้หรือไม่

  #370896
  Ariya 370896

  เป็นลูกจ้างรายเดือนแต่เมื่อนำอัตราค่าจ้างมาหาร30วันแล้ว อัตราค่าจ้างไม่ถึงค่าแรงขั้นต่ำทางลูกจ้างมีสิทธิ์ร้องเรียนได้หรือไม่

  #370917
  labourqa
  Moderator
  370917

  กรณีลูกจ้างไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ท่านสามารถใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่/จังหวัดที่ท่านทำงาน หรือยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทางลิ้งค์ : https://eservice.labour.go.th

  #376966
  วชิรญาณ์ แก้วจันดา 376966

  คำถามค่ะ
  1.พนักงานที่ออกอายุเกษียณและได้รับเงินเกษียณไปแล้ว เราสามารถจ้างต่อ สัญญา ปี/ปี ได้หรือไม่ หรือต้องจ้างแค่ 11 เดือน แล้วเว้นช่วงไว้ 1 เดือนค่ะ
  2.พนักงานเกษียณ ที่ทำสัญญาจ้างตามข้อ 1. ถ้าในวันทำงานบริษัทให้หยุดพัก ต้องแจ้งพนักงานล่วงหน้ากี่วัน และต้องแจ้งเป็นลายลักษอักษร หรือประกาศด้วยหรือไม่
  และถ้าให้พนักงานหยุดในวันทำงานต้องจ่ายค่าจ้าง เท่าไร

  3. คำถามเผื่อ – พนักงานสัญญาจ้างตามข้อ 1. ถ้าเซ็นต์สัญญาจ้างแล้ว บริษัทฯเลิกจ้าง…
  คำถาม 1.)กรณีถ้าเลิกจ้าง การเลิกจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าเท่าไร และต้องจ่ายค่าจ้างเท่าไร
  2.)กรณีถ้าเลิกจ้าง ถ้าไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ต้องจ่ายค่าตกใจเท่าไร จ่ายค่าจ้างเท่าไร

กำลังดู 9 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 9 (ของทั้งหมด 9)
 • You must be logged in to reply to this topic.
TOP