Skip to main content

ลดเงินเดือนและเลิกจ้างภายหลัง

หน้าหลัก Forums สวัสดิการแรงงาน ลดเงินเดือนและเลิกจ้างภายหลัง

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
 • Author
  Posts
 • #236210 Reply
  อาย 236210

  เรียน ท่านเจ้าหนี้ที่
  กรณีบริษัทขอลดเงินเดือนโดยมีหนังสือขอความร่วมมือให้พนักงานเซ็นยินยอม แต่ไม่ได้มีระบุวันชัดเจนว่าจะสิ้นสุดตอนไหน ระบุไว้เพียงเมื่อสภาพเศษฐกิจดีขึ้น
  ต่อมาบริษัทไปต่อไม่ไหวและจะจ้างพนักงานออก ขอสอบถามว่า
  1. อัตราค่าจ้างในการนำมาคำนวนเงินชดเชย ควรใช้ค่าจ้างก่อนที่จะขอลดเงินเดือน หรือ ใช้อัตราค่าจ้างที่ลดเงินเดือนได้ค่ะ
  2. กฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง
  3. หากใช้อัตราในการลดเงินเดือนมาคำนวนค่าชดเชย ลูกจ้างสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างค่ะ
  รบกวนด้วยค่ะ / ขอบคุณมากๆค่ะ

  #236385 Reply
  labourqa
  Moderator
  236385

  การเลิกจ้างหากไม่ใช่เหตุตามมาตรา 119 ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยค่าจ้างที่นำมาคำนวณค่าชดเชยคือค่าจ้างอัตราสุดท้าย ซึ่งหากมีการเลิกจ้างและนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย หรือนายจ้างจ่ายค่าชดเชยแล้ว แต่ลูกจ้างเห็นว่าค่าชดเชยดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ลูกจ้างสามารถยื่นคำร้องต้อพนักงานตรวจแรงงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ที่สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ มีปัญหาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1546 หรือ 1506 กด 3 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
Reply To: ลดเงินเดือนและเลิกจ้างภายหลัง
Your information:
TOP