Skip to main content

สรจ.กำแพงเพชร ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่าง เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีนกับจังหวัดกำแพงเพชร

รายละเอียดเนื้อหา

 

TOP