Skip to main content

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

รายละเอียดเนื้อหา

TOP