Skip to main content

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และสอบภาคปฎิบัติกำหนดเวลา เวลา ปละสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ

รายละเอียดเนื้อหา

TOP