Skip to main content

สรจ.สงลา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ 37 ปี

รายละเอียดเนื้อหา

         วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565  นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ 37 ปี โดยมี พระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยส่วนราชการ คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธี ณ วัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

TOP