Skip to main content

ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา

รายละเอียดเนื้อหา

TOP