Skip to main content

แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 (จังหวัดหนองคาย)

รายละเอียดเนื้อหา

        วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 (จังหวัดหนองคาย)  พร้อมสนับสนุนผลไม้สำหรับจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์ ผู้พิการ และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน

TOP