Skip to main content

รายการสถานีแรงงาน

กระทรวงแรงงาน มีนโยบายที่จะจัดให้มีรายการ “สถานีแรงงาน” เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการของประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและท้องถิ่นชนบทห่างไกลให้เป็นไปโดยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยได้กำหนดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11) กรมประชาสัมพันธ์ ทุกวันอังคาร ระหว่างเวลา 13.05 – 13.55 น. โดยเริ่มออกอากาศครั้งแรกในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 และเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้การจัดรายการ “สถานีแรงงาน” ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับทราบข้อมูลอย่างกว้างขวาง

สอบถามปัญหาได้ที่นี่    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากรายการ ที่นี่

ติดตามรายการย้อนหลัง

ตอนที่ 1/2558  - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558  : แนะนำบริการกระทรวงแรงงาน  ชมรายการคลิกที่นี่

ตอนที่ 2/2558  - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558  : สร้างหลักประกันชีวิตกับประกันสังคม ชมรายการคลิกที่นี่

ตอนที่ 3/2558  - วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  : การเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ชมรายการคลิกที่นี่

ตอนที่ 4/2558  - วันที่ 1 ธันวาคม  2558  : ลูกจ้าง นายจ้าง ได้อะไรกับการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก  ชมรายการคลิกที่นี่

ตอนที่ 5/2558  - วันที่ 8 ธันวาคม  2558  : "การให้บริการของกรมการจัดหางานและศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)  ชมรายการคลิกที่นี่

ตอนที่ 6/2558  - วันที่ 15 ธันวาคม  2558  : "อาชีพเสริมสู้ภัยแล้ง"  ชมรายการคลิกที่นี่

ตอนที่ 7/2558  - วันที่ 22 ธันวาคม  2558  : "AEC และการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน"  ชมรายการคลิกที่นี่

ตอนที่ 8/2558  - วันที่ 29 ธันวาคม  2558  : "เหลียวหลังแลหน้ากระทรวงแรงงานตามโรดแมปรัฐบาล"  ชมรายการคลิกที่นี่

ตอนที่ 9/2559  - วันที่ 5 มกราคม 2559  : " ผู้ประกันตนมาตรา 40 หลักประกันเพื่อวันข้างหน้า"  ชมรายการคลิกที่นี่

ตอนที่ 10/2559  - วันที่ 12 มกราคม 2559  : " การเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ"  ชมรายการคลิกที่นี่

ตอนที่ 11/2559  - วันที่ 19 มกราคม 2559  : " เส้นทางอาชีพช่างเชื่อมเงินล้าน"  ชมรายการคลิกที่นี่

ตอนที่ 12/2559  - วันที่ 26 มกราคม 2559  : " นายจ้างได้กำไร ลูกจ้างได้ด้วย ช่วยสร้างประชารัฐ" ชมรายการคลิกที่นี่

ตอนที่ 13/2559  - วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559  : " กองทุนเงินทดแทน คุ้มครองลูกจ้างเนื่องจากการทำงาน" ชมรายการคลิกที่นี่

ตอนที่ 14/2559  - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  : " รางวัลชีวิตผู้เข้าแข่งขันฝีมือช่าง" ชมรายการคลิกที่นี่

ตอนที่ 15/2559  - วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559  : " 2559 : สู่มิติใหม่ของการจ้างงานคนพิการชมรายการคลิกที่นี่

ตอนที่ 16/2559  - วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559  : "ใครคือผู้ค้ามนุษย์ด้านแรงงานชมรายการคลิกที่นี่

 ตอนที่ 17/2559  - วันที่ 1 มีนาคม 2559  : "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยและวันมาตรฐานแรงงานแห่งชาติชมรายการคลิกที่นี่

ตอนที่ 18/2559  - วันที่ 8 มีนาคม 2559  : "พลังสตรีร่วมใจขับเคลื่อนไทยสู่สากล ชมรายการคลิกที่นี่

ตอนที่ 19/2559  - วันที่ 15 มีนาคม 2559  : "พัฒนาฝีมือคนพิการ สร้างงานสร้างอนาคต ชมรายการคลิกที่นี่

ตอนที่ 20/2559  - วันที่ 22 มีนาคม 2559  : "คิดถึงงานคิดถึงกระทรวงแรงงาน ชมรายการคลิกที่นี่

ตอนที่ 21/2559  - วันที่ 29 มีนาคม 2559  : "ลดอุบัติเหตุจากการทำงานอย่างไรให้เป็นศูนย์ ชมรายการคลิกที่นี่

ตอนที่ 22/2559  - วันที่ 5 เมษายน 2559  : "การไปทำงานต่างประเทศแบบรัฐจัดส่ง " ชมรายการคลิกที่นี่
ตอนที่ 23/2559  - วันที่ 12 เมษายน 2559  : "พกบัตรประกันสังคมไว้ อุ่นใจทุกเทศกาล " ชมรายการคลิกที่นี่
ตอนที่ 24/2559  - วันที่ 19 เมษายน 2559  : "มาตรฐานเพื่อชีวิตที่ดีกว่ากับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  " ชมรายการคลิกที่นี่
ตอนที่ 25/2559  - วันที่ 26 เมษายน 2559  : "แรงงานสร้างเมือง สร้างชาติ" ชมรายการคลิกที่นี่
ตอนที่ 26/2559  - วันที่ 3 พฤษภาคม 2559  : "การบริหารจัดการแรงงงานต่างด้าว" ชมรายการคลิกที่นี่
ตอนที่ 27/2559  - วันที่ 10 พฤษภาคม 2559  : "ตลาดนัดคลองผดุง ตลาดทุนของ(รง.) ไทย" ชมรายการคลิกที่นี่ 
 ตอนที่ 28/2559  - วันที่ 17 พฤษภาคม 2559  : "มาตรฐานช่างไฟ มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อสังคม " ชมรายการคลิกที่นี่ 
ตอนที่ 29/2559  - วันที่ 24 พฤษภาคม 2559  : "ผลงาน 6 เดือน กระทรวงแรงงาน" ชมรายการคลิกที่นี่ 
ตอนที่ 30/2559  - วันที่ 31 พฤษภาคม 2559  : "เครือข่ายกระทรวงแรงงาน สื่อกลางขับเคลื่อนแรงงานไทย" ชมรายการคลิกที่นี่
ตอนที่ 31/2559  - วันที่ 7 มิถุนายน 2559  : "อาชีพต้องห้ามของแรงงานต่างด้าว" ชมรายการคลิกที่นี่
ตอนที่ 32/2559  - วันที่ 14 มิถุนายน 2559  : "มหกรรมสานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 2559" ชมรายการคลิกที่นี่
ตอนที่ 33/2559  - วันที่ 21 มิถุนายน 2559  : "พัฒนาอาชีพเยาวชนชายแดนใต้" ชมรายการคลิกที่นี่
ตอนที่ 34/2559  - วันที่ 28 มิถุนายน 2559  : “Safety Thailand ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย” ชมรายการคลิกที่นี่
ตอนที่ 35/2559  - วันที่ 5 กรกฎาคม 2559  : “ก้าวใหม่ บริการของประกันสังคม” ชมรายการคลิกที่นี่
ตอนที่ 36/2559  - วันที่ 12 กรกฎาคม 2559  : “แรงงานนอกระบบกับระบบคุ้มครอง” ชมรายการคลิกที่นี่
ตอนที่ 37/2559  - วันที่ 19 กรกฎาคม 2559  : “จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวก่อนหมดเขต 29 ก.ค. 59” ชมรายการคลิกที่นี่
ตอนที่ 38/2559  - วันที่ 26 กรกฎาคม 2559  : “การไปทำงานประเทศอิสราเอลโดยรัฐจัดส่ง” ชมรายการคลิกที่นี่
ตอนที่ 39/2559  - วันที่ 2 สิงหาคม 2559  : “ช่างฝีมือไทยกับความสำเร็จจากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน” ชมรายการคลิกที่นี่
 ตอนที่ 40/2559  - วันที่ 9 สิงหาคม 2559  : "ศูนย์เด็กเล็ก สร้างสัมพันธ์แห่งรัก" ชมรายการคลิกที่นี่
 ตอนที่ 41/2559  - วันที่ 16 สิงหาคม 2559  : "การเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม" ชมรายการคลิกที่นี่
ตอนที่ 42/2559  - วันที่ 23 สิงหาคม 2559  : "ไขข้อข้องใจกรณีว่างงาน" ชมรายการคลิกที่นี่
ตอนที่ 43/2559  - วันที่ 30 สิงหาคม 2559  : "ฝึกงานประเทศญี่ปุ่นผ่านโครงการ IM Japan" ชมรายการคลิกที่นี่
ตอนที่ 44/2559  - วันที่ 6 กันยายน 2559  : "สิทธิประโยชน์ควรรู้กรณีทุพพลภาพ" ชมรายการคลิกที่นี่
ตอนที่ 45/2559  - วันที่ 13 กันยายน 2559  : "เยาวชนไทยกับความพร้อมในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน" ชมรายการคลิกที่นี่
ตอนที่ 46/2559  - วันที่ 20 กันยายน 2559  : "ยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงานรองรับประเทศไทย 4.0" ชมรายการคลิกที่นี่
ตอนที่ 47/2559  - วันที่ 27 กันยายน 2559  : "การบังคับใช้กฎหมายอาชีพเสี่ยง ช่างไฟฟ้าฯ ต้องมีหนังสือรับรอง" ชมรายการคลิกที่นี่
2021
TOP