Skip to main content

การกักตัว 14 วัน ของลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ)

หน้าหลัก Forums กระทู้ถาม การกักตัว 14 วัน ของลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ)

Tagged: 

กำลังดู 4 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 4 (ของทั้งหมด 4)
 • Author
  Posts
 • #233094
  ลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ 233094

  เนื่องด้วยกระผมทำงานในหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่ง (จ้างเหมาบริการ) ซึ่งได้สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 และได้ทำการตรวจเชื้อโควิด-19 รอบที่ 1 ไม่พบเชื้อ ทางต้นสังกัดให้กักตัว 14 วัน ตรวจรอบที่ 2 ไม่พบเชื้อ พอครบกำหนด 14 วัน เข้าทำงานปกติแต่ทางต้นสังกัดให้เขียนใบลาเป็นวันลาป่วย (12 วัน) กรณีนี้ทางต้นสังกัดหักเงินค่าจ้างในวันที่กักตัวได้หรือไม่ครับ

  #233097
  labourqa
  Moderator
  233097

  เรียน ลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ
  พรบ. คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 4 พรบ. ฉบับนี้ไม่มีผลบังคับกับส่วนราชการ จึงขอให้ผู้รับจ้างเหมาบริการของส่วนราชการพิจารณาดูเรื่องของสัญญาจ้างเป็นหลักหรือติดต่อสอบถามกับส่วนราชการที่สังกัดครับ

  #309609
  jan 309609

  ถ้าหากว่าด้วยเรื่องของสัญญาจ้างเป็นหลักหรือติดต่อสอบถามกับส่วนราชการที่สังกัด ในสังกัดผมได้หักเงินเดือนแล้วนั้น ซึ่งการป่วยโควิด-19 ต้องกักตัวรักษาแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข แต่ทำไหมต้องหักเงินผม ทำให้ผมมีรายได้ไม่เพียงพอต่อเดือน ท่านมีแนวทางช่วยผมได้ไหมครับ

  #310175
  labourqa
  Moderator
  310175

  เรียน คุณ Jan กรณีลูกจ้างหน่วยงานรัฐเป็นไปตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ซึ่งจะไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 4 และวันหยุด วันลา ต้องเป็นไปตามสัญญาที่ท่านได้ทำกับหน่วยงานต้นสังกัด หากท่านเห็นว่าไม่เป็นธรรม หรือมีข้อพิพาทท่านสามารถยื่นฟ้องได้ที่ศาลปกครอง

กำลังดู 4 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 4 (ของทั้งหมด 4)
 • The forum ‘กระทู้ถาม’ is closed to new topics and replies.
TOP