Skip to main content

การลาหยุดช่วงโควิดระบาด

หน้าหลัก Forums สวัสดิการแรงงาน การลาหยุดช่วงโควิดระบาด

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
 • Author
  Posts
 • #231002 Reply
  เสมือน 231002

  สอบถามครับ การลาหยุดระยะยาวในสถานการณ์ โควิดระบาด โดยปกติเราสามารถอ้างเหตุการระบาดของโรคที่กำลังเกิดในสถานการณืปัจจุบันได้หรือไม่ ?

  1. เราจะเสียสิทธิ อะไรบ้างจากการลา
  2. สามารถลาหยุดยาวได้กี่วัน หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โรคระบาด
  3.ในกรณีที่นายจ้างไม่ให้ลา เราสามารถร้องสิทธิความเสี่ยง อะไรได้บ้าง

  ขอบคุณครับ
  Sam,

  #231127 Reply
  labourqa
  Moderator
  231127

  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาได้ 6 ประเภท ได้แก่ ลาป่วย ลาเพื่อทำหมัน ลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็น ลาเพื่อรับราชการทหาร ลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาตวามรู้ความสามารถ และลาเพื่อคลอดบุตร หากลูกจ้างมีความประสงค์จะใช้สิทธิลานอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น การลาหยุดยาวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ลูกจ้างต้องตกลงกับนายจ้างเพื่อขอใช้สิทธิลาซึ่งอาจจะเป็นการลาโดยไม่รับค่าจ้าง (Leave without pay) ซึ่งหากนายจ้างตกลงลูกจ้างก็สามารถใช้สิทธิลาได้ตามความประสงค์ แต่หากนายจ้างไม่อนุญาตลูกจ้างก็ต้องมาทำงาน ซึ่งการทำงานในยุคปัจจุบันนายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานที่บ้านเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมทั้งยังเป็นไปตามมาตรการของภาครัฐด้วย

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
Reply To: การลาหยุดช่วงโควิดระบาด
Your information:
TOP