Skip to main content

การสั่งย้ายพนักงานไปต่างจังหวัด

หน้าหลัก Forums กระทู้ถาม การสั่งย้ายพนักงานไปต่างจังหวัด

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
 • Author
  Posts
 • #230678
  สุริยา 230678

  ขอสอบถามคับ บริษัทได้สร้างบริษัทอีกที่ในต่างจังหวัด และจะมีการย้ายเครื่องจักรและพนักงานไปด้วย โดยทางบริษัทให้เลือกที่จะไปอยู่ที่นั้นเลย แต่มีพนักงานบางส่วนไม่สะดวกไปด้วย ทางบริษเลยเลิกจ้างไปแล้ว3คน ต่อมาทางบริษัทได้บอกว่าไม่มีนโยบายเลิกจ้างแล้ว โดยให้พนักงานนั่งรถรับส่งไป หรือทำการย้ายพนักงานไปทำที่คลั่งสินค้าที่อยู่อีกอาคารนึง ซึ่งจะต้องมาทำงานตอนกลางคืนตี1 ตี2 หรือวันอาทิตย์ถ้ามีคำสั่ง เหมือนจะโดนบีบบังคับให้ลาออก ผมอยากถามว่า ถ้าไม่ย้ายไป แล้วเขียนใบลาออก จะได้รับค่าชดเชยอะไรมั๊ยคับ ฟ้องได้มั๊ย หรือต้องทำยังไงคับ

  #230696
  labourqa
  Moderator
  230696

  นายจ้างซึ่งประสงค์จะย้ายสถานประกอบกิจการหนึ่งแห่งใดไปตั้ง ณ สถานที่ใหม่หรือย้ายไปยังสถานที่อื่นของนายจ้าง ให้นายจ้างปิดประกาศแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการ ตามมาตรา 120 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และหากลูกจ้างคนใดเห็นว่าการย้ายสถานประกอบกิจการดังกล่าวมีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัว และไม่ประสงค์ไปทำงาน ณ สถานประกอบกิจการแห่งใหม่ต้องแจ้งให้นายจ้างทราบเป็นหนังสือภายใน 30 วัน และให้ถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลงในวันที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยท่านสามารถขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 6774 หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือจังหวัดที่ท่านทำงานอยู่ หรือสายด่วน 1506 กด 3 และ 1546 ในวันเวลาราชการ และหากท่านไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายสามารถติดต่อเพื่อยื่นคำร้อง หรือยื่นคำร้องผ่านทางระบบออนไลน์ ที่ https://eservice.labour.go.th

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
 • The forum ‘กระทู้ถาม’ is closed to new topics and replies.
TOP