Skip to main content

การเปลี่ยนตัวนายจ้าง

หน้าหลัก Forums กระทู้ถาม การเปลี่ยนตัวนายจ้าง

 • This topic has 9 ข้อความตอบกลับ, 2 เสียง, and was last updated 2 years, 5 months ago by  Boonsam1234.
กำลังดู 10 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 10 (ของทั้งหมด 10)
 • Author
  Posts
 • #252322
  Boonsam1234 252322

  ทางบริษัทจะมีการเปลี่ยนตัวนายจ้าง
  ซึ่งการเปลี่ยนตัวนายจ้างตาม พรบ คุ้มครองแรงงาน2541 มาตรา13
  ในข้อความที่บอกว่า “การไปเป็นลูกจ้างของนายจ้างใหม่ดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างคนนั้นด้วย”
  อยากสอบถามว่า
  1.ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างนั้นต้องเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่?
  2.ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างสามารถมาในรูปแบบไหนได้บ้าง?
  ขอบคุณครับ

  #252330
  labourqa
  Moderator
  252330

  เรียนคุณ Boonsam1234 252322
  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง สถานประกอบกิจการนั้นสามารถทำประกาศแจ้งให้พนักงานทราบ หรือจะทำเป็นหนังสือสอบถามความยินยอมได้ หากไม่มีลูกจ้างคนใดคัดค้านการเปลี่ยนตัวนายจ้างภายในระยะเวลาที่กำหนด นายจ้างสามารถอ้างประกาศฉบับนั้นได้

  #252661
  Boonsam1234 252661

  ในกรณีที่สถานประกอบการติดประกาศแล้ว
  อยากสอบถามเพิ่มเติมว่า
  1.หากลูกจ้างจะคัดค้านหรือไม่ยินยอมเปลี่ยนตัวนายจ้าง สามารถทำด้วยวิธีใดได้บ้าง
  2.หากลูกจ้างไม่ยินยอมแล้ว จะได้เงินชดเชยตามกฎหมายกำหนดหรือไม่

  ขอบคุณครับ

  #252670
  labourqa
  Moderator
  252670

  ชี้แจงเพิ่มเติมตามคำถามครับ
  ประเด็นแรก วิธีการแสดงออกถึงการคัดค้านหรือไม่ยินยอมอาจทำได้หลายวิธีนะครับ บางกรณีอาจแจ้งด้วยวาจา แต่หากองค์กรหรือสถานประกอบกิจการของท่านมีการสอบถามเป็นหนังสือเพื่อให้มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร ท่านก็ย่อมแสดงเจตนาเช่นว่านั้นได้เลยครับ
  ประเด็นที่สอง หากลูกจ้างไม่ยินยอม ลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินชดเชยโดยคำนวณตามระยะเวลาที่ลูกจ้างทำงานครับ

  #252754
  Boonsam1234 252754

  สอบถามเพิ่มเติมครับ
  การคัดค้านหรือไม่ยินยอมเปลี่ยนตัวนายจ้างจำเป็นต้องมีเหตุผลประกอบหรือไม่ครับ? เพราะที่สถานประกอบการแจ้งแล้วว่า สภาพการจ้างงาน สวัสดิการ ทุกอย่างจะยังคงเหมือนเดิม

  #252761
  labourqa
  Moderator
  252761

  ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลครับ

  #252889
  Boonsam1234 252889

  สอบถามอีกครับ
  ในประกาศระบุว่า
  “หลังจากวันที่xxx บริษัท A จะโอนหุ้นทั้งหมดของ บริษัท B ให้กับ บริษัท C (A เป็นบริษัทแม่ของ B, Cเป็นบริษัทใหม่ที่เข้ามาซื้อหุ้น)
  หลังจากโอนหุ้นเสร็จแล้ว บริษัท B ยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติต่อไปภายใต้ชื่อใหม่ของบริษัทในเครือ C
  ซึ่งหลังจากวันที่xxx บริษัทB จะกลายเป็นบริษัทในเครือ C โดยสมบูรณ์”
  ซึ่งผมอยู่ในบริษัท B อยากจะสอบถามว่า
  ในกรณีนี้ถือว่าเป็น การเปลี่ยนตัวนายจ้างตามพรบ คุ้มครองแรงงาน2541 มาตรา13 หรือไม่ครับ?

  ขอบคุณมากครับ

  #252926
  labourqa
  Moderator
  252926

  ชี้แจงเพิ่มเติมครับ การเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างในรูปของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงกรรมการ เปลี่ยนแปลงหุ้น หรือกระทั่งการควบกิจการ ล้วนแต่เข้าลักษณะการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างทั้งสิ้นครับ เพราะจากตัวอย่างเดิมท่านอยู่บริษัท B แต่หากหุ้นของบริษัทไปอยู่ที่บริษัท C หมดแล้ว การบริหารงานของบริษัท B ก็ต้องดำเนินการไปตามแนวนโยบายของบริษัท C กรณีจึงย่อมเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างตามมาตรา 13 ของพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ ครับ

  #254691
  Boonsam1234 254691

  ขอสอบถามเพิ่มเติมครับ กรณีการเปลี่ยนตัวนายจ้างคือสามารถมีในรูปแบบใดได้บ้างครับ?

  วันนี้ทางผมไปสอบถามกับสถานประกอบการที่มีการโอนหุ้นตามกระทู้ด้านบน เขาตอบว่า ไม่ได้มีการเปลี่ยนนิติบุคคล แต่มีการโอนหุ้นทั้งหมด
  แบบนี้ถือว่าเข้าข่ายเปลี่ยนตัวนายจ้างหรือไม่ครับ

  #255662
  adminwebboard
  Keymaster
  255662

  เรียน คุณBoonsam1234
  ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง ทางสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 3 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง หรือโทรศัพท์สายด่วน 1546 หรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/กรุงเทพฯ ได้จากเว็บไซต์กรม (www.labour.go.th) เมนู ติดต่อกรม เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่หรือจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ (ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.) และกรณีประสงค์ต้องการร้องเรียนสามารถยื่นคำร้องออนไลน์ (24 ชม.) ได้ทาง https://eservice.labour.go.th ครับ

กำลังดู 10 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 10 (ของทั้งหมด 10)
 • The forum ‘กระทู้ถาม’ is closed to new topics and replies.
TOP