Skip to main content

ขอคำปรึกษา

หน้าหลัก Forums กระทู้ถาม ขอคำปรึกษา

Tagged: 

 • This topic has 104 ข้อความตอบกลับ, 1 เสียง, and was last updated 1 year, 7 months ago by  ต้น.
กำลังดู 15 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 15 (ของทั้งหมด 105)
 • Author
  Posts
 • #244122
  รัตนา 244122

  ขอปรึกษาค่ะ
  หัวหน้างาน(ตำแหน่งผู้จัดการ) มีพฤติกรรมที่ใช้ความรู้สึกเกลียดชังส่วนตัวต่อพนักงาน โดยไม่มีสอบถามความจริง และแสดงพฤติกรรม ทำให้พนักงานมีความอึดอัดในการอยู่ร่วมทีม
  กิริยาที่แสดงเช่น ทำกิริยาเหมือนพนักงานคนนั้นไม่ได้อยู่ในทีม ไม่อนุมัติลางานให้โดยไม่แจ้งเหตุผล ทั้งที่พนักงานทำเรื่องลางานตามกฎของบริษัททุกอย่าง
  ในด้านการทำงาน พนักงานมีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นอย่างดี ไม่เคยมาทำงานสาย ความผิดพลาดของงานน้อยมากที่จะเกิดขึ้น
  ในกรณีนี้ หากพนักงานท่านนั้นทนไม่ไหวแล้วคิดจะลาออก สามารถเรียกร้องให้ทางบริษัทรับผิดชอบอย่างไรได้บ้างค่ะ

  #244156
  labourqa
  Moderator
  244156

  จากกรณีดังกล่าวการที่ลูกจ้างลาออกจากสถานประกอบกิจการ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยใด ๆ จากนายจ้างได้ เพราะมิใช่เป็นการเลิกจ้างตามกฎหมาย เบื้องต้นลูกจ้างสามารถร้องทุกข์อันเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน การบังคับบัญชา หรือการปฏิบัติใดที่ไม่เหมาะสมระหว่างผู้บังคับบัญชาต่อลูกจ้าง โดยเสนอข้อร้องทุกข์ต่อนายจ้าง เพื่อให้นายจ้างได้ดำเนินการแก้ไข หรือยุติเหตุการณ์นั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง และเพื่อให้ลูกจ้างทำงานด้วยความสุข ซึ่งการร้องทุกข์ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท

  #302121
  เศรษฐวิชญ์ 302121

  ขอคำปรึกษาครับ นายจ้างให้พนักงานลาต่อเดือนรวมไม่เกิน 10วัน ตัวอย่างเช่น เดือนหน้ามีพนักงานลาไปแล้วทั้งหมด 10วัน คนอื่นที่จะลาไม่สามารถลาได้แล้วเนื่องจากเกินที่กำหนด แต่การลาแต่ละครั้งจะมีพนักงานมาทำหน้าที่แทนทุกครั้ง ไม่ใช่ลาแล้วตำแหน่งว่าง อย่างนี้ผมเลยขอปรึกษาว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ครับ

  #302187
  labourqa
  Moderator
  302187

  ขอคำปรึกษาครับ นายจ้างให้พนักงานลาต่อเดือนรวมไม่เกิน 10วัน ตัวอย่างเช่น เดือนหน้ามีพนักงานลาไปแล้วทั้งหมด 10วัน คนอื่นที่จะลาไม่สามารถลาได้แล้วเนื่องจากเกินที่กำหนด แต่การลาแต่ละครั้งจะมีพนักงานมาทำหน้าที่แทนทุกครั้ง ไม่ใช่ลาแล้วตำแหน่งว่าง อย่างนี้ผมเลยขอปรึกษาว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ครับ

  เรียนคุณ เศรษฐวิชญ์ ขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมครับว่าเป็นการลาประเภทใด จากกรณีดังกล่าวหากเป็นการลาพักผ่อนประจำปี ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปีมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 6 วันทำงานโดยให้นายจ้างเป็นผู้กำหนดวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างล่วงหน้าหรือกำหนดให้ตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน

  โดยหากลูกจ้างต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือหากไม่ได้รับความเป็นธรรม ลูกจ้างสามารถร้องเรียนพนักงานตรวจแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ดังนี้ครับ
  1) สายด่วน 1506 กด 3
  2) สายด่วน 1546
  3) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/พื้นที่ที่ท่านทำงานอยู่/ในเขตภูมิลำเนาของท่าน
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
  https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m1
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m2 หรือ
  4) สามารถยื่นออนไลน์ผ่านระบบ e-service (ยื่นคำร้อง คร.7) ได้ที่http://eservice.labour.go.th (24 ชั่วโมง)

  #306183
  ภัทรวรินทร์ 306183

  ทำงานเกิน 10 ปี ถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม สามารถเรียกร้องค่าเสียหายในการเลืกจ้างไม่เป็นธรรม คิดเป็นอัตรา เท่าไหร่ค่ะ
  หรือ สามารถเรียกร้องได้กี่ข้อ อะไรบ้าง กำลังเรียบเรียง ทำเรื่อร้องเรียนค่ะ แต่ยังสับสน

  #306216
  คนขี้สงสัย 306216

  สอบถามหน่อยครับ
  ทำงานมา162วันพึ่งโดนใบเตือนครั้งแรก
  และหลังจากนั้น7วันโดนไล่ออกกระทันหัน
  โดยข้อหา ขาดลามาสายไม่รับผิดชอบงานครบ
  จะยื่นว่างงานรับชดเชยรึอย่างไรได้บ้าง

  #306217
  คนขี้สงสัย 306217

  ตอนนี้เครียดมากครับ เงินก้ไม่มีจ่ายค่าห้อง
  ได้ชดเชยมาแค่5วันหลังเมษา แต่ทำถึงวันที่7
  แล้วจะขอชดเชยว่างงานได้มั้ย

  #306441
  labourqa
  Moderator
  306441

  เรียน ภัทรวรินทร์ กรณีทำงานเกิน 10 ปี ถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม สามารถเรียกร้องค่าเสียหายในการเลืกจ้างไม่เป็นธรรม คิดเป็นอัตรา เท่าไหร่ค่ะ
  หรือ สามารถเรียกร้องได้กี่ข้อ อะไรบ้าง กำลังเรียบเรียง ทำเรื่อร้องเรียนค่ะ แต่ยังสับสน ในกรณีการเลิกจ้างไม่เป็นท่านสามารถฟ้องศาลแรงงาน เพื่อให้ศาลพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวเป็นธรรมหรือไม่ เพราะอำนาจในการพิจารณานั้นเป็นดุลพินิจของศาล ซึ่งท่านสามารถปรึกษานิติกรศาลแรงงานได้โดยตรงและฟ้องศาลได้โดยตรงโดยให้นิติกรศาลแรงงานช่วยเรียบเรียงให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

  #306442
  labourqa
  Moderator
  306442

  เรียน คุณขี้สงสัย กรณีทำงานมา162วันพึ่งโดนใบเตือนครั้งแรกและหลังจากนั้น7วันโดนไล่ออกกระทันหัน โดยข้อหา ขาดลามาสายไม่รับผิดชอบงานครบ
  จะยื่นว่างงานรับชดเชยรึอย่างไรได้บ้าง
  ความผิดซ้ำใบเตือนนั้นโดยหลักต้องมีการเตือนสองครั้งในหนึ่งปี และเป็นความผิดในเรื่องเดียวกัน ดังนั้น กรณีดังกล่าวเป็นการเตือนครั้งเดียวและครั้งที่สองนายจ้างเลิกจ้างนั้น นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย และค่าบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้าง หากลูกจ้างไม่ได้รับค่าชดเชยและค่าบอกกล่าวล่วงหน้าลูกจ้างสามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
  https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m1
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m2
  หรือ ยื่นคำร้องออนไลน์ (24 ชม.) ผ่านช่องทาง https://eservice.labour.go.th/
  โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนตามวิดีโอนี้ https://www.youtube.com/watch?v=XYo16x4Y4PI
  หรือ ยื่นคำร้องออนไลน์ (24 ชม.) ผ่านช่องทาง https://eservice.labour.go.th/
  โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนตามวิดีโอนี้

  #306466
  labourqa
  Moderator
  306466

  เรียน เรียน คุณขี้สงสัย
  กรณีลูกจ้างถูกนายจ้างเลิกจ้าง และลูกจ้างมีอายุงานครบ 120 วัน นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยจากการเลิกจ้างให้แก่ลูกจ้าง ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เว้นแต่ลูกจ้างได้กระทำความผิดตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง กรณีของท่าน หากการเลิกจ้างมีสาเหตุจากการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน โดยหนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทำความผิด อย่างไรก็ตามหากลูกจ้างเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ลูกจ้างสามารถยื่นคำร้อง (คร.7) ต่อพนักงานตรวจแรงงาน ได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
  https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m1
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m2
  หรือ ยื่นคำร้องออนไลน์ (24 ชม.) ผ่านช่องทาง https://eservice.labour.go.th/
  โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนตามวิดีโอนี้ https://www.youtube.com/watch?v=XYo16x4Y4PI
  หรือ ยื่นคำร้องออนไลน์ (24 ชม.) ผ่านช่องทาง https://eservice.labour.go.th/
  โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนตามวิดีโอนี้

  #307428
  รัตติมา 307428

  ขอคำปรึกษาค่ะ

  เนื่องด้วยมีเพื่อนร่วมงานมีสภาวะจิตน่าจะไม่ปกติ แต่ไม่ยอมรับและไม่เข้ารับการรักษา ซึ่งเค้ามีพฤติกรรมหวาดระแวงเพื่อนร่วมงาน มองจ้องทุกคนตลอดเวลา เวลาใครพูดอะไรจะพูดแทรกตลอดทั้งๆที่ไม่ได้คุยกับเค้า มีอาการชอบด่าว่าเพื่อนร่วมงานลอยๆเกือบทุกวัน ทั้งนี้ได้มีการแจ้งฝ่ายบุคคลแล้ว แต่ไม่สามารถทำไรได้ฝ่ายบุคคลแจ้งว่ามันติดปัญหากฎหมายแรงงานคุ้มครองอยู่ ข้าพเจ้าเลยอยากสอบถามว่า สามารถใช้กฎหมายความปลอดภัยมาช่วยได้หรือไม่ อยากขอแนวทางที่ให้ฝ่ายบุคคลดำเนินการกับบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิตแต่ไม่ยอมเข้ารับการรักษา เพราะข้าพเจ้ารู้สึกว่ากฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องควรจะคุ้มครองทุกคนไม่ใช่คุ้มครองคนที่มีปัญหาแบบนี้ แล้วต้องรอให้เกิดเหตุการณ์เค้าคุ้มคลั่งทำร้ายคนอื่นก่อนจึงจะสามารถเอากฎหมายไปจัดการได้ ข้าพเจ้าคิดว่ามันไม่ถูกต้อง เพราะตอนนี้ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมงานได้แต่อดทนกับคนๆเดียว เสียสุขภาพจิตมากต้องมาฟังคำด่าลอยๆ เกือบทุกวัน และต้องหวาดระแวงไม่รู้เค้าจะมีพฤติกรรมที่ทำร้ายคนอื่นเมื่อไหร่ เพราะเค้าคิดว่าเพื่อนร่วมงานทุกคนทำร้ายเค้าตลอด ซึ่งกว่าเค้าจะเกษียณอีกตั้ง 4 ปี

  #315625
  Pee 315625

  เนื่องจากทางบริษัทให้เกษียณออกจากงาน แต่ทางบริษัทแจ้งสาเหตุจากออกจากงานเป็น “ลาออก/ละทิ้งหน้าที่โดยมีการติดต่อนายจ้างภายใน6วันค่ะ” ในเอกสาร “แบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน” ที่ต้องส่งให้ประกันสังคมค่ะ แบบนี้จะมีผลกับการได้รับเงินชดเชยเกษียณอายุไหมคะ

  #325270
  หมีน้อย 325270

  ผมมีเรื่องจะสอบถามครับ คือผมแจ้งลาออกล่วงหน้าไม่ถึง 30 วันครับ แต่ผมมีวันพักร้อนเหลืออยู่ แต่บริษัทไม่ยอมให้ใช้ แจ้งว่าต้องมาทำงานให้ครบกำหนด แบบนี้ผมสามารถเรียกร้องสิทธิอะไรได้บ้างไหมครับ

  #326023
  นายจำไม 326023

  รบกวนปรึกษาสอบถามโดนไล่ออกแบบไม่บอกกล่าวล่วงหน้า
  สืบเนื่องจากโดนไล่ออกโดยไม่มีการตักเตือนและบอกกล่าวล่วงหน้า (คือบอกบ่ายปุ๊ปให้ออกวันนั้นเลยค่ะ) เกริ่นก่อนคือได้ทำงานที่บริษัทนี้มา 3 ปี 3 เดือน

  โดยทางบ.ยื่นข้อเสนอให้ดังนี้ค่ะ
  1.ให้เงินชดเชยการเลิกจ้างเป็นจำนวน 180 วันของเงินเดือน

  2.ค่าตกใจที่ไม่บอกกล่าวล่วงหน้า 30 วันของเงินเดือน

  3.เงินค่าลาพักร้อนประจำปี
  (ในส่วนนี้บ.ให้วันลาพักร้อนอยู่ในกฏของบริษัทเองว่าหากพนักงานทำงานครบกี่ปีต้องได้กี่วัน ในส่วนนี้ดิฉันต้องได้รับวันพักร้อน 10 วัน และสืบเนื่องจากปีที่เเล้วเหลือวันลาพักร้อนอีก 5 วัน ซึ่งบ.แจ้งว่าทบมาปีถัดไปได้ แต่พอข้อเสนอการไล่ออกออกมา ปีนี้ดิฉันยังไม่ได้ใช้วันลาพักร้อนเลยค่ะ ทางบ.บอกดิฉันว่าเหลือวันลา 7 วัน จริงๆต้อง 15 วันค่ะ)

  4.เงินค่าจ้างงวดของสิ้นเดือนที่โดนไล่ออก 1 เดือน

  5.ในส่วนของเงินเดือนเนื่องจากมีการปรับขึ้นเงินเดือนและให้โบนัสพร้อมกัน ทางดิฉันขอสลิปเงินเดือนและเอกสารการปรับขึ้นเงินเดือน ทางบ.ก็ไม่ให้ค่ะ เนื่องจากดิฉันคิดเงินได้ว่าเงินขึ้น 825 บาทโดยประมาณ แต่เอกสารตอนโดนให้ออกเงินขึ้นมา 200 บาทค่ะ และทางบ.เองก็ไม่ได้มีประกาศว่าเงินที่ปรับเป็นการขึ้นของเดือนไหน-เดือนไหนค่ะ จึงทำให้ส่วนนี้ยังไม่เคลียค่ะ

  6.บ.ให้เหตุผลการเลิกจ้างได้ไม่สมเหตุสมผลค่ะ เหมือนผลักภาระมาให้พนักงานทั้งหมดว่าเป็นคนผิด ทำงานไม่ได้ เคยตักเตือนเเล้ว (ในส่วนนี้ทางบ.ไม่เคยมีหนังสือแจ้งตักเตือนนะคะ) และให้เหตุผลว่าไม่ให้ความร่วมมือช่วยเพื่อนในบ.และทำให้บ.ได้รับความเสียหาย สำหรับตัวดิฉันเองไม่ได้ทำแบบที่บ.กล่าวหามาเลยค่ะ คิดว่าข้อความเหล่านี้ตัวดิฉันเองรับไม่ได้ค่ะ เพราะว่ามันไม่ยุติธรรมกับตัวดิฉันเลยค่ะ จึงยังไม่เซ็นเอกสารที่บ.ยื่นให้

  7.ถ้าบ.ให้เหตุผลแบบนี้ไม่ทราบว่าพอจะยื่นเรื่องการว่างงานผ่านไหมคะ เนื่องจากไปอ่านข้อมูลมาว่าการยื่นว่างงานของประกันสังคม จะมีเรื่องทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย จะไม่ได้เงินในส่วนนี้ค่ะ

  รบกวนขอคำปรึกษาจริงๆค่ะเพราะเครียดมาหลายวันเเล้ว แนะนำมาได้เลยนะคะว่าต้องทำอย่างไรบ้าง

  #327443
  Pop 327443

  ที่ทำงานมีการปรับจ่ายเงินotเป็นเหมา8ชั่วโมง500 วันหยุดทำงานมากกว่า8ชั่วโมงจ่ายแค่500 วันทำงาน หลัง5โมงเย็นต้องทำงานต่อเนื่องครบ8ชั่วโมง ถึงจะจ่าย500 ถ้างานยังไม่เสร็จ แล้วต้องทำต่อเนื่องมากกว่า8 ชั่วโมง ไม่จ่ายเพิ่มสอบแบบนี้ สามารถเอาผิดนายจ้างได้ป่าวครับ

กำลังดู 15 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 15 (ของทั้งหมด 105)
 • The forum ‘กระทู้ถาม’ is closed to new topics and replies.
TOP