Skip to main content

นายจ้างลดเงินเดือนและเวลาทำงาน

หน้าหลัก Forums สวัสดิการแรงงาน นายจ้างลดเงินเดือนและเวลาทำงาน

 • This topic has 57 ข้อความตอบกลับ, 2 เสียง, and was last updated 1 year, 5 months ago by  หัทยา.
กำลังดู 13 ข้อความ - 46 ผ่านทาง 58 (ของทั้งหมด 58)
 • Author
  Posts
 • #298442
  comet 298442

  สอบถามว่า นายจ้างสามารถลดเงินเดือนลูกจ้างเนื่องจากทำงานไม่มีประสิทธิภาพได้หรือไม่

  #299473
  labourqa
  Moderator
  299473

  เรียนคุณ comet นายจ้างไม่สามารถลดเงินเดือนลูกจ้างโดยพลการค่ะ เพราะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้าง กรณีที่ไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้างนายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ท่านสามารถติดต่อสอบถามหรือสิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งรับผิดชอบในเขตพื้นที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่ ท่านสามารถติดต่อปรึกษาได้ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่ช่องทาง
  1) สายด่วน 1546
  2) สายด่วน 1506 กด 3 หรือ
  3) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/กรุงเทพ ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์จากเว็ปไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน http://www.labour.go.th (เมนู ติดต่อกรม) เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ท่านทำงานหรืออาศัยอยู่ให้คำปรึกษาช่วยเหลือ หรือยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ที่ http://s90.labour.go.th/e_request/login.php

  #300158
  Pakkanant 300158

  ดฺิฉันได้ทำสัญญาตอนเข้ามาทำงาน กำหนดสัญญา 3 เดือน และตอนนี้เลย 3 เดือนแล้วแต่ไม่ได้ต่อสัญญาและยังทำงานตามปกติ
  ดิฉันทำงานในตำแหน่งเซลส์ก็จะมีเรื่องยอดขายส่วนตัวและยอดขายรวมของบริษัทฯ ถ้ายอดเงินไม่ cover ค่าใช้จ่ายในบริษัทฯ หรือยอดขายไม่ถึงทางบริษัทฯแจ้งว่าจะหักเงิน 50%
  ซึ่งตอนรับสมัครงานดิฉันได้แจ้งอัตราเงินเดือนที่ต้องการเป็นเงินก้อน ตอนทำสัญญาเค้าแบ่งเงินที่จ่ายรายเดือนของเราออกเป็น 4 ส่วน (เงินเดือน / ค่าน้ำมัน / ค่าโทรศัพท์ / ค่าสึกหรอรถ)
  ดิฉันจะขอถามว่า ทางบริษัทฯสามารถหักเงินเราได้หรือในกรณีที่ยอดไม่ถึงหรือยอดไม่พอต่อค่าใช้จ่ายบริษัทฯค่ะ

  #300250
  labourqa
  Moderator
  300250

  เรียน คุณ Pakkanant ห้ามนายจ้างหักค่าจ้างของลูกจ้าง เว้นแต่เข้าเหตุที่กฏหมายกำหนด ทั้งนี้ หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม หรือยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งรับผิดชอบในเขตพื้นที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่ โดยติดต่อปรึกษาได้ที่ช่องทาง
  1) สายด่วน 1546
  2) สายด่วน 1506 กด 3 หรือ
  3) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/กรุงเทพ ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์จากเว็ปไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน http://www.labour.go.th (เมนู ติดต่อกรม) เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ท่านทำงานหรืออาศัยอยู่ให้คำปรึกษาช่วยเหลือ หรือยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ที่ http://s90.labour.go.th/e_request/login.php

  #300538
  Pakkanant 300538

  ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า ห้ามนายจ้างหักค่าจ้างของลูกจ้าง เว้นแต่เข้าเหตุที่กฎหมายกำหนด อยาก่ทราบว่า “เหตุที่กฏหมายกำหนด”มีอะไรบ้างคะ ขอบคุณค่ะ

  #341925
  phawaran 341925

  สอบถามครับ บริษัทสามารถปรับรอบของการตัดเงินเดือนใหม่ได้หรือไม่ เช่นปัจจบัน บริษัทตัดรอบเงินเดือนพนักงานทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน จะปรับมาเป็นรอบวันที่ 25 แทนเนื่องจาก เพื่อความคล่องตัวของบริษัท สามารถทำได้มั้ยครับ

  #342839
  Lee 342839

  นายจ้างปรับลดเงินเดือนช่วงโควิด เป็นเวลา 20 เดือน มีหนังสือให้เซนต์ความยินยอมแต่ลูกจ้างไม่ได้เซนต์
  แต่นายจ้างก็ยังคงหักเงินเดือนอยู่ แม้ว่าลูกจ้างจะไม่ได้เซนต์ยินยอม
  ระยะ 20 เดือน ที่ผ่านมามีการทวงถามผ่านหัวหน้างานมาโดยตลอดด้วยวาจา
  แบบนี้จะเป็นการยินยอมโดยปริยาย หรือไม่ครับ
  สามารถร้องต่อศาล ได้หรือไม่่ครับ

  #359006
  นิติพงษ์ มหาวรรณ 359006

  ขอสอบถามครับ ทำสัญญาจ้าแรงงานกับบริษัทและบริษัทมีการให้ค่ากะเป็นสวัสดิการ เริ่มทำงานมาแล้ว1-12วันเข้ากะตามปกติ แต่พอวันที่13บริษัทมีนโยบายใหม่ไม่ให้มีกะและยกเลิกค่ากะออกย้อนหลังด้วย ทั้งที่พึ่งแจ้งยกเลิกวันที่13 บริษัทจะยกเลิกเงินค่ากะย้อนหลังได้หรือไม่ครับ

  #359007
  labourqa
  Moderator
  359007

  เรียน คุณนิติพงษ์ มหาวรรณ

  กรณีของท่าน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน แนะนำให้ท่านติดต่อสอบถามให้รายละเอียดข้อมูลที่พนักงานตรวจแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่ช่องทาง
  1) สายด่วน 1546
  2) สายด่วน 1506 กด 3 หรือ
  3) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/กรุงเทพ ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์จากเว็ปไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน http://www.labour.go.th (เมนู ติดต่อกรม) เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ท่านทำงานหรืออาศัยอยู่ให้คำปรึกษาช่วยเหลือ หรือยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://s90.labour.go.th/e_request/login.php

  #359665
  PUN 359665

  ขออนุญาตสอบถามค่ะ
  หากนายจ้างขาดสภาพคล่อง ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินเดือนให้ลูกจ้างได้เต็ม 100% ได้ตามวันที่จ่ายปกติ
  นายจ้างสามารถทำการได้ ตามข้อใดบ้างคะ หาก
  1. นายจ้างจ่ายเงินเดือนเพียง 80% ตามวันจ่ายปกติ และกำหนดวันจ่ายส่วนที่เหลือให้ลูกจ้างไม่เกิน 15 วันทำการ ได้หรือไม่ และมีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้าง
  2. หากลูกจ้าง มีรายการที่ต้องหัก (หนี้รายเดือน) ผ่านบริษัท นายจ้างสามารถนำเงินเดือนของลูกจ้างทั้งจำนวน ไปหักหนี้รายเดือนก่อนการจ่ายเงินเดือนได้ไหมคะ
  3. นายจ้างสามารถจ่ายเงินเดือน 80% ตามวันจ่ายปกติ และหักหนี้รายเดือนให้ลูกจ้าง และจ่ายส่วนที่เหลือได้หรือไม่ มีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้าง
  และขอทราบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ

  #359905
  su2524 359905

  สอบถามค่ะ เป็นแฟนกับนายจ้าง ทำงานร่วมกันและอยู่กินกันมา 8 ปี วันหนึ่งมีเหตุต้องเลิกกัน แล้วนายโดนจ้างบีบบังคับให้ออก โดยการลดงาน ลดเงินเดือน ย้ายตำแหน่งงาน จากพนักงานบัญชี ให้ไปเป็นพนักงานฝ่ายผลิต แบบนี้เราควรทำอย่างไรคะ

  #369075
  A123 369075

  นายจ้างให้เซ็นลดเงินเดือน 30% แบบไม่ระบุระยะเวลา แต่ไม่ลดเวลาทำงาน และยกเลิกสวัสดิการทั้งหมด ทำไงได้บ้างคะ ตอนนี้ค่าครองชีพค่าใช้จ่ายแพงมาก ให้มาทำงานทุกวัน แต่จ่ายแค่ 70% ก็แทบจะไม่ไหวแล้วค่ะ

  #376818
  หัทยา 376818

  สวัสดีค่ะ อยากสอบถามว่า ปกติเราได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนรวมถึงเบี้ยอื่นๆ รอบค่าแรงทุกวันที่ 1-30 ของทุกเดือน แต่อยู่ๆบริษัทมาแจ้งว่า จะเปลี่ยนการตัดรอบค่าแรงใหม่ ให้เหมือนกันกับพนักงานรายวัน เปลี่ยนการตัดรอบเป็นวันที่ 20-21 ของทุกเดือน และทางบริษัทแจ้งมาว่า พนักงานที่เป็นรายเดือนในเดือนที่จะมีการปรับเปลี่ยน จะตัดรอบค่าแรงในวันที่ 1-20 โดย นำค่าแรงรายเดือน+ค่าตำแหน่ง+ค่ารถ ทุกอย่างมาหารเฉลี่ยให้เป็นรายวัน และจะจ่ายค่าแรงแค่ 20 วัน แล้วค่อยเริ่มรอบเงินเดือนใหม่ไปพร้อมๆกับรายวัน แต่ประเด็นคือ เราทำงานเต็มเดือน จากที่เราต้องได้เงินเดือน เต็มเดือนมันถูกลดทอนไป รวมถึงค่าตำแหน่งที่ทำเต็มเดือนแต่จ่าย 20 วัน แบบนี้บริษัททำถูกหรอคะ ทั้งๆที่เราทำงานเต็มเดือนแต่ทำเหมือนเรามาเริ่มงานใหม่ ได้เงินแค่ 20 วัน และเงินส่วนที่หายเท่ากับตัดออก เพราะ เริ่มนับงวดเงินเดือนใหม่

กำลังดู 13 ข้อความ - 46 ผ่านทาง 58 (ของทั้งหมด 58)
 • You must be logged in to reply to this topic.
TOP