Skip to main content

ลาออกนายจ้างมีสิทธิไม่จ่ายเงินเดือนไหม

หน้าหลัก Forums สวัสดิการแรงงาน ลาออกนายจ้างมีสิทธิไม่จ่ายเงินเดือนไหม

Tagged: 

 • This topic has 133 ข้อความตอบกลับ, 2 เสียง, and was last updated 1 year, 6 months ago by  Henryhon.
กำลังดู 15 ข้อความ - 76 ผ่านทาง 90 (ของทั้งหมด 134)
 • Author
  Posts
 • #313249
  sutee 313249

  สอบถามครับ พอดีเดือนเมษายน ผมไปทำงาน 1-12 บริษัทหยุดนักขัติ 13-15 แต่วันที่ 15 ผมตรวจพบ ATK 2 ขีด วันที่16 ผมจึงเข้ากักตัว ในใบรับรองแพทย์หมอระบุ ให้กักตัว 16-25 แต่กฎบริษัทต้องกักตัว 14 วัน หัวหน้างานให้ผมไปทำงานในวันที่ 30/4 ซึ่งครบ 14 วันพอดี แต่วันที่ 30 ผมกลับไปยื่นใบลาออก เพราะผมตั้งใจลาออก(กฎลาออกของบริษัท ต้องยื่น 1-2 เดือนล่วงหน้า) แต่ผมไม่ได้ตอกบัตรทำงาน ไม่ได้ยื่นใบลาป่วย แบบนี้ผมอยากสอบถามว่าผมจะได้รับค่าจ้าง 10 วันที่กักตัวไหมครับ

  #313332
  labourqa
  Moderator
  313332

  เรียน คุณ sutee
  กรณีของท่านช่วงการกักตัว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 นายจ้างอาจให้ลูกจ้างใช้สิทธิลาป่วย ซึ่งการลาป่วยเกิน 3 วันทำงาน ลูกจ้างควรแสดงใบรับรองแพทย์ประกอบการลาและยื่นลาป่วยเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยนายจ้างมีหน้าที่จ่ายค่าจ้างในวันลาป่วยให้แก่ลูกจ้างตลอดระยะเวลาที่ลา ปีหนึ่งไม่เกิน 30 วัน แต่ทั้งนี้นายจ้างและลูกจ้างสามารถเจรจากันและเป็นไปตามที่ตกลงกันหรือลูกจ้างจะใช้สิทธิอย่างอื่นที่มีก็ได้ค่ะ เช่น หยุดพักผ่อน ลากิจ หรือลาโดยไม่ขอรับค่าจ้าง (leave with out pay) หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอคำปรึกษาได้ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีให้เลือกหลายช่องทาง ดังนี้
  1. สายด่วน 1546
  2. สายด่วน 1506 กด 3
  3. ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/กรุงเทพมหานครพื้นที่ ได้จากเว็บไซต์กรม (www.labour.go.th) เมนูติดต่อกรม เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่หรือจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ หรือหากท่านมีความประสงค์จะยื่นคำร้อง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดทำระบบยื่นคำร้องออนไลน์ ตาม Link นี้ https://eservice.labour.go.th/

  #318675
  Ratsarin 318675

  ดิฉันได้เข้าทำงานที่บริษัทตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 จนถึงวันที่ 6 เมษายน และภายหลังดิฉันได้แจ้งลาออก เนื่องจากงานไม่เป็นไปตามที่ตกลง โดยมีการบอกกล่าวหัวหน้างานและและบริษัทและได้มีการเขียนจดหมายลาออกและคืนอุปกรณ์ในการทำงานแก่ทางบริษัทเป็นที่เรียบร้อย จนถึงวันสิ้นเดือนดิฉันได้ตรวจสอบการโอนเงินค่าจ้างพบว่า ไม่มีการทำจ่ายค่าจ้างให้จึงได้ทำการสอบถามไปยังบริษัท โดยทางฝ่ายบุคคลแจ้งว่า เนื่องจากทางดิฉันได้มีการเซ็นตสัญญากับทางบริษัท ซึ่งในสัญญามีหัวข้อที่บอกว่า หากมีการลาออกแล้วนั้นทางดิฉันจะต้องอยู่สะสางงานต่ออีก 30 วัน หากไม่ปฎิบัติตาม บริษัทมีสิทธิไม่จ่ายค่าจ้างจึงทำให้ดิฉันไม่สามารถได้รับค่าจ้างดังกล่าวได้ ซึ่งทางดิฉันได้มีการทักท้วงไปทำให้ทางฝ่ายบุคคลได้ไปพูดคุยกับบริษัทใหม่ และได้แจ้งกลับมาที่ดิฉันว่า จะยอมจ่ายค่าจ้าง 6 วันให้แต่มีข้อแม้ว่าดิฉันต้องเซ็นตเอกสารที่จะชดใช้ค่าผิดสัญญาและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินเท่ากับค่าจ้าง 1 เดือนทางนายจ้างถึงจะจ่ายค่าแรงให้
  ดิฉันจึงอยากสอบถามว่า ทางบริษัทสามารถไม่จ่ายเงินค่าจ้างตามที่เค้ากล่าวอ้างได้หรือไม่
  และดิฉันไม่สามารถเรียกร้องเงินค่าจ้างดังกล่าวได้จริงหรือไม่

  #321147
  labourqa
  Moderator
  321147

  กรณีที่ลูกจ้างลาออกกะทันหันเป็นกรณีที่ลูกจ้างลาออกไม่ถูกต้องตามระเบียบของบริษัทเท่านั้น ไม่เป็นเหตุให้นายจ้างปฏิเสธการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างได้ โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างตามวันที่ลูกจ้างทำงานจริง และจะได้รับเมื่อถึงกำหนดวันจ่ายค่าจ้างตามที่ตกลงกัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่นายจ้างเห็นว่าการลาออกกะทันหันของลูกจ้างได้ก่อให้เกิดความเสียหาย นายจ้างก็สามารถฟ้องต่อศาล โดยต้องนำสืบพยานพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าเกิดความเสียหาย ศาลจึงจะพิพากษาให้ลูกจ้างชดใช้ค่าเสียหายให้นายจ้างได้

  #322411
  Pp 322411

  สอบถามครับ​ ทำงาน5วัน​ ออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า​ ได้เงินไหมครับ​

  #327253
  creyy 327253

  ทำงานได้2อาทิตย์ แล้วแจ้งกับผจกร้าน แล้วว่าจะออก
  เราจะได้เงินเดือนมั้ยคะ กรณีร้านกาแฟแฟรนไชส์

  #328290
  labourqa
  Moderator
  328290

  เรียน คูณ Pp
  กรณีลูกจ้างแจ้งลาออกไม่ว่าจะโดยวาจา หรือเขียนใบลาออก ถือว่าไม่ประสงค์ทำงานกับนายจ้างหรือลาออก แต่หากแจ้งลาออกล่วงหน้าไม่เป็นไปตามระเบียบหรือลาออกกระทันหัน เมื่อครบกำหนดการจ่ายค่าจ้างนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างการทำงานที่คงเหลือให้ครบและถูกต้อง

  หากนายจ้างไม่จ่ายสามารถร้องเรียนได้ต่อพนักงานตรวจแรงงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่/จังหวัดที่ท่านทำงานหรือที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่
  รายละเอียดเบอร์โทรศัพท์และที่ตั้งสำนักงาน เพื่อติดต่อ พนักงานตรวจแรงงาน มีดังนี้ครับ
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
  https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m1
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m2
  หรือ ช่องทางการยื่นคำร้องออนไลน์ (24 ชม.) https://eservice.labour.go.th/
  ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนตามวิดีโอนี้

  #328291
  labourqa
  Moderator
  328291

  เรียน คุณ creyy
  กรณีลูกจ้างแจ้งลาออกไม่ว่าจะโดยวาจา หรือเขียนใบลาออก ถือว่าไม่ประสงค์ทำงานกับนายจ้างหรือลาออก แต่หากแจ้งลาออกล่วงหน้าไม่เป็นไปตามระเบียบหรือลาออกกระทันหัน เมื่อครบกำหนดการจ่ายค่าจ้างนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างการทำงานที่คงเหลือให้ครบและถูกต้อง

  หากนายจ้างไม่จ่ายสามารถร้องเรียนได้ต่อพนักงานตรวจแรงงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่/จังหวัดที่ท่านทำงานหรือที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่
  รายละเอียดเบอร์โทรศัพท์และที่ตั้งสำนักงาน เพื่อติดต่อ พนักงานตรวจแรงงาน มีดังนี้ครับ
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
  https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m1
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m2
  หรือ ช่องทางการยื่นคำร้องออนไลน์ (24 ชม.) https://eservice.labour.go.th/
  ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนตามวิดีโอนี้

  #330141
  Prangthip 330141

  ออกลาตามกฎของบริษัท แต่ถึงวันที่จ่ายเงิน บริษัทไม่จ่ายให้ เราต้องการใช้เงินจ่ายค่าบ้าน แต่บริษัทไม่มีการแจ้งอะไรเลย หายเงียบไป เป็นแบบนี้ต้องทำยังไงคะ

  #330531
  labourqa
  Moderator
  330531

  หากนายจ้างไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ถูกต้อง ท่านสามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่/จังหวัดที่ท่านทำงาน หรือยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทางลิ้งค์ https://eservice.labour.go.th/
  ** วีดีโอแนะนำการยื่นคำร้อง (คร.๗) ออนไลน์
  https://www.youtube.com/watch?v=-XacJXnHWA๘
  หากท่านมีข้อสงสัยหรือมีข้อเท็จจริงที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กองคุ้มครองแรงงาน โทร ๐๒๖๖๐๒๑๙๙, ๐๒๖๖๐๒๐๗๑ (ในวันและเวลาราชการ)

  #331209
  Khwan123456 331209

  เนื่องจากดิฉํนทำงานวันที่1-8/5/65 และได้ออกจากที่ทำงานโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เมื่อถึงสิ้นเดือนไม่มีเงอนเข้าจึงได้สอบถามไปทางฝ่ายบุคคล และได้คำตอบว่า ฝ่ายบุคลคลจะเช็ก เวลาลาการทำงานอีกครั้งเพราะกระทบกับวันลา และแจ้งว่าจะแจ้งกลับเมื่อได้ยอด ซึ่งวันที่คุยกันคือวันที่ 1/6/65 และวันที่6/6/65 ดิฉันได้ทักไปสอบถามยอดไม่อ่านและไม่มีการติดต่อ วันที่8/6/65 ดิฉันทักไปอีกครั้ง อ่านแต่ไม่ตอบ แบบนี้ดิฉันสามารถร้องเรียนหรือทำอะไรได้บ้างมั้ยคะ

  #331406
  labourqa
  Moderator
  331406

  เรียน คุณKhwan123456
  กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างจากการทำงาน ลูกจ้างสามารถร้องเรียนต่อพนักงานตรวจแรงงานในพื้นที่
  ที่ลูกจ้างทำงาน
  กรณีท่านต้องการปรึกษา หรือร้องเรียน สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่กองคุ้มครองแรงงาน โทร. 02246894
  ในวัน เวลาราชการ หรือผ่านทาง LINE Official กองคุ้มครองแรงงานตาม https://lin.ee/RwDD97Z
  #กองคุ้มครองแรงงาน
  และกรณีที่ท่านไม่ได้รับค่าจ้าง หรือเงินอื่นๆ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ท่านสามารถยื่นคำร้องได้ที่
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  กรุงเทพมหานครพื้นที่ทุกพื้นที่ ในวันเวลาราชการ หรือยื่นคำร้องออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.
  https://eservice.labour.go.th
  และท่านสามารถยังติดต่อกรมได้หลายช่องทาง
  1. สายด่วน 1546 (ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)
  2. สายด่วน 1506 กด 3 (ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)
  3. ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด / กรุงเทพฯ
  ได้จากเว็บไซต์กรม (www.labour.go.th) เมนู ติดต่อกรม เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่หรือจังหวัด
  ที่ท่านอาศัยอยู่ (ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)

  #331414
  labourqa
  Moderator
  331414

  เรียน คุณKhwan123456
  กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างจากการทำงาน ลูกจ้างสามารถร้องเรียนต่อพนักงานตรวจแรงงานในพื้นที่
  ที่ลูกจ้างทำงาน
  กรณีท่านต้องการปรึกษา หรือร้องเรียน สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่กองคุ้มครองแรงงาน โทร. 02246894
  ในวัน เวลาราชการ หรือผ่านทาง LINE Official กองคุ้มครองแรงงานตาม https://lin.ee/RwDD97Z
  #กองคุ้มครองแรงงาน
  และกรณีที่ท่านไม่ได้รับค่าจ้าง หรือเงินอื่นๆ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ท่านสามารถยื่นคำร้องได้ที่
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  กรุงเทพมหานครพื้นที่ทุกพื้นที่ ในวันเวลาราชการ หรือยื่นคำร้องออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.
  https://eservice.labour.go.th
  และท่านสามารถยังติดต่อกรมได้หลายช่องทาง
  1. สายด่วน 1546 (ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)
  2. สายด่วน 1506 กด 3 (ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)
  3. ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด / กรุงเทพฯ
  ได้จากเว็บไซต์กรม (www.labour.go.th) เมนู ติดต่อกรม เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่หรือจังหวัด
  ที่ท่านอาศัยอยู่ (ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)

  #331415
  labourqa
  Moderator
  331415

  เรียน คุณKhwan123456
  กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างจากการทำงาน ลูกจ้างสามารถร้องเรียนต่อพนักงานตรวจแรงงานในพื้นที่
  ที่ลูกจ้างทำงาน
  กรณีท่านต้องการปรึกษา หรือร้องเรียน สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่กองคุ้มครองแรงงาน โทร. 02246894
  ในวัน เวลาราชการ หรือผ่านทาง LINE Official กองคุ้มครองแรงงานตาม https://lin.ee/RwDD97Z
  #กองคุ้มครองแรงงาน
  และกรณีที่ท่านไม่ได้รับค่าจ้าง หรือเงินอื่นๆ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ท่านสามารถยื่นคำร้องได้ที่
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  กรุงเทพมหานครพื้นที่ทุกพื้นที่ ในวันเวลาราชการ หรือยื่นคำร้องออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.
  https://eservice.labour.go.th
  และท่านสามารถยังติดต่อกรมได้หลายช่องทาง
  1. สายด่วน 1546 (ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)
  2. สายด่วน 1506 กด 3 (ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)
  3. ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด / กรุงเทพฯ
  ได้จากเว็บไซต์กรม (www.labour.go.th) เมนู ติดต่อกรม เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่หรือจังหวัด
  ที่ท่านอาศัยอยู่ (ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)

  #336682
  Sirapob 336682

  ขอสอบถามเป็นความรู้ครับ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ผมมีความประสงค์ที่จะลาออกจากงานที่กำลังทำอยู่เนื่องจากจะไปศึกษาเรียนต่อในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 จึงได้ทำการเเจ้งผู้จัดการไป แต่ทางผู้จัดการบอกว่าจะต้องเเจ้งล่วงหน้าก่อน 30 วันเพราะหาคนมาทำงานแทนผมไม่ได้ ผมจึงได้ตกลงกับผู้จัดการว่าผมจะช่วยงานก่อนจนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2565 ซึ่งที่ทำงานของผมจะมีรอบตัดวีคเงินเดือนทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน แต่ที่นี้ผมป่วยติดโควิด 19 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 จึงได้ลาป่วยกับทางผู้จัดการไปหลังจากนั้นผู้จัดการบอกว่าไม่ต้องมาทำเเล้วเพราะกว่าจะหายจากโควิดต้องกักตัวอย่างน้อย 10 วันซึ่งจะเลยวันที่ผมได้ตกลงที่จะช่วยงานผู้จัดการพอดีและก็ยังไม่ถึงรอบตัดวีคของเงินเดือนในวันที่ 16 ด้วย ผมจึงอยากทราบว่าในกรณีนี้ผมจะยังได้รับค่าตอบเเทน(เงินเดือน)ในเดือนมิถุนายน หรือไม่ครับ ขอขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้านะครับ

กำลังดู 15 ข้อความ - 76 ผ่านทาง 90 (ของทั้งหมด 134)
 • You must be logged in to reply to this topic.
TOP