Skip to main content

ลูกจ้างหนีไปกับนายจ้างอื่นใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นายจ้างทำ MOU

หน้าหลัก Forums การทำงานของคนต่างด้าว ลูกจ้างหนีไปกับนายจ้างอื่นใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นายจ้างทำ MOU

 • This topic has 8 ข้อความตอบกลับ, 1 เสียง, and was last updated 1 year, 1 month ago by  MichaelHob.
กำลังดู 9 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 9 (ของทั้งหมด 9)
 • Author
  Posts
 • #215448
  สาวิน ดวงกมล 215448

  ลูกจ้างหนีไปกับนายจ้างอื่นใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นายจ้างทำ MOU

  #215463
  adminwebboard
  Keymaster
  215463

  เรียน คุณสาวิน ดวงกมล
  ในการพิจารณาเปลี่ยนนายจ้างของคนต่างด้าวที่มาทำงานตาม MOU คนต่างด้าวต้องสามารถพิสูจน์ให้นายทะเบียนเห็นได้ตามนี้จึงมีสิทธิ์เปลี่ยนนายจ้าง ดังนี้
  1) คนต่างด้าวออกจากงานเนื่องจากความผิดของนายจ้าง เช่น นายจ้างกระทำทารุณกรรมหรือทำร้ายร่างกายลูกจ้างนายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย เป็นต้นและรวมถึงกรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร นายจ้างเสียชีวิตหรือนายจ้างล้มละลาย
  2) มีการชำระค่าเสียหายให้แก่นายจ้างรายเดิมแล้ว (ได้แก่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทำงานคนต่างด้าวนั้นมาทำงานโดยคำนวณตามสัดส่วนของระยะเวลาที่คนต่างด้าวนั้นทำงานไปแล้ว) ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่คนต่างด้าวชำระค่าเสียหายเองหรือกรณีที่นายจ้างรายใหม่ หรือบุคคลหนึ่งคนใดเป็นผู้ชำระค่าเสียหายก็ตาม โดยมีเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่านายจ้างรายเดิมได้รับชำระค่าเสียหายแล้ว
  หากมีสงสัยท่านสามารถขอรับคำปรึกษาเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน ได้ที่โทรศัพท์สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694

  • This reply was modified 2 years, 8 months ago by  adminweb1.
  • This reply was modified 2 years, 8 months ago by  adminweb.
  • This reply was modified 2 years, 8 months ago by  adminwebboard.
  • This reply was modified 2 years, 8 months ago by  adminwebboard.
  #216321
  ชัชติพนธ์ 216321

  การต่ออายุพาสปอรต์ของแรงงานต่างด้าวที่จะหมดอายุระหว่างกลางปีนี้ ไม่ทราบว่ามีการต่อขยายเวลาให้อยู่ได้จนถึงเมื่อไหร่หรือไม่ครับ
  เนื่องจากศูนย์ที่จะไปทำเรื่องต่อพาสปอร์ตเอเย่นต์แจ้งว่ายังไม่ให้เข้าดำเนินการครับ เนื่องจากสถาณะการ์ณโรคระบาด

  #216724
  adminwebboard
  Keymaster
  216724

  สวัสดีคุณ คุณชัชติพนธ์
  เนื่องจากท่านไม่ได้ระบุว่าลูกจ้างต่างด้าวอยู่ในกลุ่มที่ได้รับการอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี ช่วงวันที่เท่าไหร่ เราจึงขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้ครับ
  1. กลุ่มที่ถือบัตรสีชมพู จำนวน 1,400,387 คน ประกอบด้วย
  1.1 กลุ่มแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี 20 สิงหาคม 2562 มีจำนวน 1,162,443 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสุขภาพและขอต่อ Visa ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ให้ขยายระยะเวลาการตรวจสุขภาพ และขอต่อ Visa ออกไปอีก 6 เดือน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
  1.2 กลุ่มแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี 4 สิงหาคม 2563 มีจำนวน 237,944 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสุขภาพและขอต่อ Visa ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ให้ขยายระยะเวลาการตรวจสุขภาพ และขอต่อ Visa ออกไปอีก 6 เดือน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
  2. กลุ่มแรงงานต่างด้าวตาม MoU จำนวน 434,784 คน ประกอบด้วย
  2.1 แรงงานต่างด้าวกลุ่ม MoU ตามมติคณะรัฐมนตรี 10 พฤศจิกายน 2563 มีจำนวน 119,094 คน
  2.2 แรงงานต่างด้าวกลุ่ม MoU ที่วาระการจ้างงานครบ 2 ปีแรก 315,690 คน
  ทั้งสองกลุ่มอยู่ระหว่างตรวจสุขภาพและขอต่อ Visa จึงขอขยายระยะเวลาการตรวจสุขภาพ และขอต่อ Visa ออกไปอีก 6 เดือน ซึ่งกลุ่มนี้ทยอยครบกำหนด โดยสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
  3.กลุ่มแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี 29 ธันวาคม 2563 ซึ่งอยู่ระหว่างยื่นลงทะเบียน คาดว่ามีจำนวนประมาณ 500,000 คน จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) เพื่อการพิสูจน์ตัวตนของคนต่างด้าว และความมั่นคงของประเทศ ในช่วงเวลาเดียวกับที่ตรวจโควิด – 19 ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 และให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองส่งข้อมูลคนต่างด้าวที่ได้จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) แล้ว เพื่อให้กรมการจัดหางานออกใบอนุญาตทำงานต่อไป
  4.กลุ่มผู้ต้องกักที่เป็นคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งไว้มีจำนวนประมาณ 500 คน
  ทั้งนี้ นายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่ไลน์ @Service_Workpermit หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694 ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษากัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และแนะนำวิธีการดำเนินการ
  https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/42870

  #322379
  QL 322379

  After Hours Liquor Delivery

  Whatever your alcohol, we’ve compiled a mega-list off ourr favorites, so yyou may enjoy a great
  beverage from the comfort of your oown home. Whether it’s gin, wine, vodka, tequila, or
  a delicious craft beer, we deliver after hourds liquor for your convenience during this uncertain time.

  It’s worth noting that,as the demand for online delijveries develops, certain delivery times may
  be longer thann advertised, and that, of course, deliveries and stock are subject to availability.
  Still, if you have to remain in this weekend, you’ll want to do itt in style.

  All services of our alcohol delivery

  – AFTER HOURS LIQUOR DELIVERY
  – AFTER HOURS ALCOHOL DELIVERY
  – LATE NIGHT ALCOHOL DELIVERY
  – 24 HOUR LIQUOR DELIVERY
  – AFTER HOURS ALCOHOL
  – AFTER HOURS BEER DELIVERY
  – ALCOHOL AFTER HOURS NEAR ME
  – 24 HOUR ALCOHOL DELIVERY
  – ALL NIGHT ALCOHOL DELIVERY
  – 24 HOUR ALCOHOL DELIVERY NEAR ME
  – 24 HOUR BOTTLE DELIVERY
  – 24 HOUR LIQUOR DELIVERY NEAR ME
  – LIQUOR STORE TORONTO 24 HOURS
  – 24 HOUR DRINK DELIVERY

  LOOKING FOR LIQUOR STORE DELIVERY IN TORONTO AFTER HOURS?

  When liquor stores in Tornto are closed, After
  Hours Liquor Delivery can deliver Whatever, Wherever, annd Whenever, 24 hours
  a day, 7 days a week.

  With its unique network, After Hours Liquor Delivery can transport any sort oof liquor, wine, alcohol, beer,
  smirnoff vodka, whisky, quickly and reliably.

  dial a bottle pickering

  #324159
  JE 324159

  After Hours Liquor Delivery

  Whatever your alcohol, we’ve compiled a mega-list of our favorites,
  so you may enjoy a great beverage from the comfort of your own home.
  Whetherr it’s gin, wine, vodka, tequila, or a delicious crraft beer, we deliver
  after hours liquor for ylur convenience during this uncertain time.
  It’s worth oting that, as the demand for online deliveries develops, certain delivery times may be longer than advertised, and that, of course, deliveries and
  stock are subject to availability. Still, if you have too remain in thus weekend, you’ll want tto do it in style.

  All services of our alcohol delivery

  – AFTER HOURS LIQUOR DELIVERY
  – AFTER HOURS ALCOHOL DELIVERY
  – LATE NIGHT ALCOHOL DELIVERY
  – 24 HOUR LIQUOR DELIVERY
  – AFTER HOURS ALCOHOL
  – AFTER HOURS BEER DELIVERY
  – ALCOHOL AFTER HOURS NEAR ME
  – 24 HOUR ALCOHOL DELIVERY
  – ALL NIGHT ALCOHOL DELIVERY
  – 24 HOUR ALCOHOL DELIVERY NEAR ME
  – 24 HOUR BOTTLE DELIVERY
  – 24 HOUR LIQUOR DELIVERY NEAR ME
  – LIQUOR STORE TORONTO 24 HOURS
  – 24 HOUR DRINK DELIVERY

  LOOKING FOR LIQUOR STORE DELIVERY IN TORONTO AFTER HOURS?

  When liquor stores in Toronto are closed, After Hours Liquor Delivery can deliver Whatever, Wherever,
  and Whenever, 24 hoours a day, 7 days a week.

  With its unique network, After Hours Liquo Delivery can transport any sort of liquor, wine, alcohol,
  beer, smirnoff vodka, whisky, quickly and reliably.

  beer delivery toronto

  #326071
  HI 326071

  After Hours Liquor Delivery

  Whatever your alcohol, we’ve compiled a mega-list of our favorites, sso yyou may enjoy a great
  beverage from the comfort of your own home. Whesther it’s
  gin, wine, vodka, tequila, or a delicious crawft beer, wee deliver after hours liquor for
  your conveniejce dhring this uncertain time. It’s woprth noting that, as the demand
  for online deliveries develops, certain delivery times may be
  longer than advertised, and that, oof course, deliveries and stock are subject
  to availability. Still, if you have to remain in tis weekend, you’ll want to
  do it in style.

  All services of our alcohol delivery

  – AFTER HOURS LIQUOR DELIVERY
  – AFTER HOURS ALCOHOL DELIVERY
  – LATE NIGHT ALCOHOL DELIVERY
  – 24 HOUR LIQUOR DELIVERY
  – AFTER HOURS ALCOHOL
  – AFTER HOURS BEER DELIVERY
  – ALCOHOL AFTER HOURS NEAR ME
  – 24 HOUR ALCOHOL DELIVERY
  – ALL NIGHT ALCOHOL DELIVERY
  – 24 HOUR ALCOHOL DELIVERY NEAR ME
  – 24 HOUR BOTTLE DELIVERY
  – 24 HOUR LIQUOR DELIVERY NEAR ME
  – LIQUOR STORE TORONTO 24 HOURS
  – 24 HOUR DRINK DELIVERY

  LOOKING FOR LIQUOR STORE DELIVERY IN TORONTO AFTER HOURS?

  When liquor stores in Toronto are closed, After Hours Liquor Delivery can deliver
  Whatever, Wherever, and Whenever, 24 hours a day, 7 days a week.

  With its unique network, After Hours Liquor Delivery can transport any sort of liquor, wine, alcohol, beer, smirnoff vodka,
  whisky, quickly and reliably.

  drinking alcohol latte at night

  #375398
  Robertcah 375398
  #375527
  MichaelHob 375527
กำลังดู 9 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 9 (ของทั้งหมด 9)
 • You must be logged in to reply to this topic.
TOP