Skip to main content

วันหยุดประจำสัปดาห์ ไม่ น้อยกว่า 1 วัน/สัปดาห์

หน้าหลัก Forums กระทู้ถาม วันหยุดประจำสัปดาห์ ไม่ น้อยกว่า 1 วัน/สัปดาห์

 • This topic has 6 ข้อความตอบกลับ, 1 เสียง, and was last updated 1 year, 4 months ago by  Thinnakol.
กำลังดู 7 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 7 (ของทั้งหมด 7)
 • Author
  Posts
 • #267538
  Titan 267538

  มีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะแก้ กฎหมายแรงงาน ให้วันหยุดประจำสัปดาห์เป็น 2 วัน/สัปดาห์ ค่ะ
  เนื่องจาก บางบริษัท / บางโรงงาน ใช้กฎหมายนี้ในการกำหนดแต่ไม่มีความยืดหยุ่น คือให้หยุดเพียง 1 วัน/สัปดาห์

  ซึ่งในชีวิตจริงหยุดเพียง 1 วัน/สัปดาห์ ถือว่ายังไม่ได้พักเลยค่ะ ยังไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว กิจกรรมต่างๆที่ต้องจัดการ

  เข้าใจมุมมองของคนที่จะบอกว่า ก็ไปหาบริษัทที่ทำงาน 5 วันสิ แต่ในชีวิตมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นและความต้องการคือต้องการแก้ที่ต้นเหตุจริงๆ ว่ามีกฎหมายบังคับใช้

  จึงสอบถามความเป็นไปได้ ว่ามีการพิจารณาเรื่องนี้อยู่บ้างมั๊ยคะ

  #267540
  labourqa
  Moderator
  267540

  เรียน คุณ Titan 267538
  ณ ปัจจุบันนี้ พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมวดที่ 2 การใช้แรงงานทั่วไป มาตรา 28 การกำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำสัปดาห์ ยังไม่มีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขค่ะ ทั้งนี้ หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้านสวัสดิการแรงงาน สามารถติดต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ในวันและเวลาราชการ) ได้หลายช่องทาง ดังนี้ 1. สายด่วน 1546 2. สายด่วน 1506 กด 3 3. ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/กรุงเทพฯ ได้จากเว็บไซต์กรม (www.labour.go.th) เมนู ติดต่อกรม เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานพื้นที่หรือจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ค่ะ

  #288922
  pp 288922

  ฝากทางผู้มีส่วนเกี่ยวอยากให้มีการพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยครับ อย่างที่ผูู้สอบถามได้กล่าวมามีความเป็นจริงทุกประการครับ ทำงาน6วัน มีวันหยุดนักขัตฤกษ์13วันต่อปี ขั้นต่ำตามที่กฎหมายมาตรานี้กำหนดทุกอย่าง ไม่มีการยืดหยุ่นใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแล้วการแก้ที่ต้นเหตุอย่างไรก็ดีกว่าให้แก้ด้วยการบอกให้ไปหาบริษัทที่ทำ5วันสิ ซึ่งก็ไม่ใช่จะมีเยอะ และยังมีปัจจัยอื่นๆเช่น ที่จำเป็นต้องทำที่นี่เพราะ ใกล้บ้าน ทุ่นค่าที่พัก ใกล้โรงเรียนลูก อย่างให้มีการพิจารณาด้วยครับ

  #289455
  labourqa
  Moderator
  289455

  พรบ.คุ้มครองแรงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 28 กำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำสัปดาห์ สัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่า 1 วัน และมาตรา 29 กำหนดให้นายจ้างประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างทราบเป็นการล่วงหน้าปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 13 วันโดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ การที่นายจ้างกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ให้แก่ลูกจ้าง 1 วันต่อสัปดาห์ และจัดวันหยุดตามประเพณีให้แก่ลูกจ้างปีละ 13 วัน ถือว่านายจ้างปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว แต่หากนายจ้างมีการจัดวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด นายจ้างจะมีความผิดตามมาตรา 146 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวคะ

  #354677
  ลูกจ้างสนามบิน 354677

  ขอปรึกษาค่ะ บริษัทนึงว่าจ้างให้พนักงานไปทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ 1-8-22 มีหน้าที่ขับรถในลานจอดเครื่องบินโดยเวลาทำงานเป็นกะ หมุนเวียนกัน โดยเข้างาน
  08.00 – 17.00 + OT 17.15-20.00 = 6วัน หยุด 1 วัน จากนั้นเปลี่ยนกะ
  20.00 – 05.00 + OT 05.15-08.00 = 6วัน หยุด 1 วัน จากนั้นเปลี่ยนกะเข้าเช้า ซึ่งช่วงเข้ากะดึกออกเช้า หยุด 1 วันแทบไม่มีเวลาพัก ต้องเข้าเช้าอีก
  สอบถามว่า ช่วงเวลาการทำงาน เกินกว่ากฎหมายกำหนดหรือไม และ ช่วงชั่วโมง OT บังคับ หักเบรค 15 นาที ถูกต้องหรือไม บริษัทบังคับ OT ทุกวัน
  ทางพนักงานร้องขอเนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอ ช่วงเวลาทำงานกะกลางคืนติดกัน 6 วัน จึงร้องขอให้บริษัทเปลี่ยนตารางทำงานเป็น 12 ชม ทำงาน 4 วันหยุด 3 วัน
  หรือ ทำ 5 วัน หยุด 2 วัน ได้คำตอบจากบริษัทว่า หยุดเยอะและเอาเปรียบบริษัท ซึ่งเวลาการทำงานรวมแล้ว 48 ซม ต่อสัปดาห์ และไม่ต้องจ่าย OT พนักงานเอาเปรียบบริษัทไหม
  บริษัทให้พักร้อน 1 ปี 7 วัน แต่ต้องหาคนทดแทนโดยไม่เป็น OT สำหรับคนที่มาแทนตารางงาน ซึ่งพนักงานไม่สามารถแทนเวรผู้อื่นได้ เนื่องจากถ้าแทนเวรเช้าต้องทำเวรของตัวเอง รวม 24 ชม
  ถูกต้องหรือไม

  #354705
  labourqa
  Moderator
  354705

  เรียน ลูกจ้างสนามบิน
  ตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงงาน พ.ศ 2541 ให้นายจ้างประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันของลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาทำงานของแต่ละประเภทงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแต่วันหนึ่งต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมง และตามมาตรา 27 วรรค 4 ในกรณีที่มีการทำงานล่วงเวลาต่อจากเวลาทำงานปกติไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
  นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 20 นาทีก่อนที่ลูกจ้างเริ่มทำงานล่วงเวลา ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงานตรวจแรงงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด ที่ท่านทำงานหรือที่สถานประกอบกิจการ ตั้งอยู่ โดยสามารถตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพฯ/จังหวัด ได้จากเว็บไซต์กรม (www.labour.go.th) เมนู ติดต่อกรม หรือโทรสาย ด่วน 1506 กด 3 และ 1546 (ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

  #361067
  Thinnakol 361067

  วันหยุดเดือนนี้มี5วันหยุด เราทำงาน บ.. มีเพื่อนร่วมงานอยู่5คน แต่มีเพื่อนร่วมงานคนนึ่งหยุดยาว8วัน แล้ววันหยุดไม่ครบกันหยุดได้แค่4วันต่อคน เพราะหัวหัวไม่ให้หยุดซ้อน อยากถามว่าเราก็เสียเปรียบสิครับแบบนี้ พอจะมีทางออกไหมครับ เพราะเดือนนี้ต้องได้หยุดคนละ5วัน

กำลังดู 7 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 7 (ของทั้งหมด 7)
 • The forum ‘กระทู้ถาม’ is closed to new topics and replies.
TOP