Skip to main content

สอบถามกฎหมายคุ้มครอง สัญญาค้ำประกันทำงาน

หน้าหลัก Forums กระทู้ถาม สอบถามกฎหมายคุ้มครอง สัญญาค้ำประกันทำงาน

กำลังดู 10 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 10 (ของทั้งหมด 10)
 • Author
  Posts
 • #217875
  ์นิชาภา สอนศรี 217875

  ก่อนรับเข้าทำงานในตำแหน่ง พนักงายขายอสังหาริมทรัพย์
  บริษัทให้บุคคลที่ 3 เขียนสัญญาค้ำประกัน

  โดยเนื้อหาข้อที่สงสัย
  ระบุดังนี้
  – ตามที่บริษัท…………. ตกลงรับ……………..เข้าทำงานกับบริษัท
  ถ้าหากพนักงานได้กระทำการใดๆอันก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่บริษัทหรือมีหนี้สินใดๆซึ่งต้องรับผิดชอบต่อบริษัท ข้าพเจ้าผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชดใช้หนี้สินใดๆนั้นทั้งหมดให้กับบริษัททันทีอย่างลูกหนี้ร่วมโดยไม่อ้างเหตุผลใดๆมาปัดความรับผิดชอบเป็นอันขาด
  – ในกรณีที่บริษัท เรียกร้องให้ผู้ค้ำประกันรับผิดชอบชดใช้หนี้สิน หรือค่าเสียหายดังกล่าวแล้ว ผู้ค้ำประกันยอมสละสิทธ์ในอันที่จะให้บริษัทเรียกร้องเอาจากพนักงานก่อน และถึงแม้ว่าบริษัทจะตกลง
  ยินยอมผ่อนเวลาให้กับพนักงานโดยผู้ค้ำประกันจะได้รู้เห็นยินยอมหรือไม่ก็ตาม ผู้ค้ำประกันก็จะไม่อ้างอาการผ่อนผันเวลาเช่นว่านั้นมาเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันนี้

  ระบุในสัญญาค้ำประกัน

  สัญญาระบุความรับผิดชอบกว้างมาก มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานในส่วนนี้ไหมค่ะ
  อย่างไรบ้างค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ

  #218696
  adminwebboard
  Keymaster
  218696

  เรียนคุณ นิชาภา สอนศรี
  ตามพ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 10 ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ความเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ให้นายจ้างคือหลักประกันพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี ให้แก่ลูกจ้างในเจ็ดวันนับแต่ที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี
  เนื่องจากเรื่องดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ท่านสามารถสอบถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 3 หรือ 1546 หรือผ่านทางไลน์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในวันและเวลาราชการ

  #338339
  Hotaru 338339

  ในกรณีที่ส่งบริษัทส่งไปทำงานต่างประเทศ พอกลับมาให้ทำหนังสือค้ำประกันเพื่อให้ทำงานต่อที่บริษัท ตามเวลาที่กำหนด ถ้าไม่ทำหรือลาออกจะปรับเงิน ตามจำนวนที่ตกลงไว้. กรณีนี้สามารถทำได้ไหมครับ

  #338551
  labourqa
  Moderator
  338551

  หากท่านตกลงยินยอมสามารถทำได้ และหากท่านผิดสัญญาดังกล่าว บริษัทฯอาจนำคดีไปฟ้องต่อศาลแรงงานเรียกค่าเสียหาย ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒

  #339026
  1234 339026

  ขออนุญาตสอบถามค่ะ ในกรณีแจ้งลาออกล่วงหน้า30วัน ตามสัญญาจ้าง แต่เจ้านายไม่ให้เงินค้ำประกันตามกำหนด จะให้อีกทีเป็นเดือนหน้าแบบนี้ได้ไหมคะ

  #339038
  สิริประภา 339038

  สอบถามค่ะ ถ้าแจ้งลาออกครบ30วันแล้ว แต่เขาจะคืนเงินค้ำประกันเดือนหน้า แบบนี้ได้ไหมคะ

  #349262
  chatchanok 349262

  เรียน เจ้าหน้าที่คุ้มครองแรงงาน
  เรื่อง ขอหารือสัญญาค้ำประกัน

  ในกรณีที่ บริษัท ร่างสัญญาค้าประกัน โดยมีข้อความตามด้านล่างนี้ สามารถใช้ปฏิบัติต่อลูกจ้าง และบุคคลค้าประกันได้มั้ยค่ะ

  ข้อ 1. ตามที่บริษัทฯได้ตกลงรับาย/นส …. อายุ….ปี อยู่บ้านเลขที่….. หมู่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เข้าทำการทดลองงานในบริษัทตั้งแต่วันที่… เดือน … พ.ศ. … ถ้าหาก นาย/นส….. ได้ก่อให้เกิดหนี้สินขึ้นแก่บริษัท หรือกระทำการใดๆ นั้นทั้งหมดภายในวงเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับบริษัททันที โดยจะไม่อ้างเหตุใด ๆ มาปัดความรับผิดชอบเป็นอันขาด

  ข้อ 2. ในกรณีที่บริษัทเรียกร้องให้ ข้าพเจ้าในฐานะผู้ค้ำประกันรับผิดชดใช้หนี้สิน หรือค่าเสียหายดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าผู้ค้ำประกันยอมสละสิทธิ์ในอันที่จะขอให้บริษัทเรียกร้องเอากับ ก่อนและถึงแม้บริษัทจะตกลงยินยอมผ่อนเวลาให้แก่ นาย/นส….. โดยผู้ค้ำประกันจะได้รู้เห็นยินยอมหรือไม่ก็ตาม ผู้ค้ำประกันจะไม่อ้างเอาการผ่อนเวลาเช่นว่านั้นเป็นเหตุ ปลดเปลื้องความรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกัน

  ข้อ 3. สัญญาค้ำประกันฉบับนี้ ผู้ค้ำประกันตกลงยินยอมให้คงอยู่ตลอดไปตราบที่ นาย/นส…..งปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทฯ

  #349370
  Kwanruethai 349370

  ทางวิทลัยได้ส่งตัวมาฝึกงานกับทางบริษัทนี้ และได้มีการทำสัญญาเหมือนการเป็นพนักงานของบริษัททั้งหมด และหักเงินประกันทำงานจำนวน2,000 บาท แต่ในกรณีที่ลาออกจากงานแล้ว ทางบริษัทจะคืนเงินประกันทำงานให้พร้อมเงินเดือน แต่ทางhrของบริษัท ได้ทำเบิกตกหล่น แล้วบอกว่าจะได้ในเดือนถัดไป แต่ตอนนี้ผ่านมา1ปี1เดือนแล้ว ยังไม่ได้เงินประกันทำงานคืน ติดต่อสอบถามทางHrของบริษัทอยู่ตลอด แต่อ่านแล้วไม่ตอบ ล่าสุดไม่อ่านเลย ทำยังไงดีคะให้ได้เงินคืน

  #349388
  Kwanruethai 349388

  ทางวิทลัยได้ส่งตัวมาฝึกงานกับทางบริษัทนี้ และได้มีการทำสัญญาเหมือนการเป็นพนักงานของบริษัททั้งหมด และหักเงินประกันทำงานจำนวน2,000 บาท แต่ในกรณีที่ลาออกจากงานแล้ว ทางบริษัทจะคืนเงินประกันทำงานให้พร้อมเงินเดือน แต่ทางhrของบริษัท ได้ทำเบิกตกหล่น แล้วบอกว่าจะได้ในเดือนถัดไป แต่ตอนนี้ผ่านมา1ปี1เดือนแล้ว ยังไม่ได้เงินประกันทำงานคืน ติดต่อสอบถามทางHrของบริษัทอยู่ตลอด แต่อ่านแล้วไม่ตอบ ล่าสุดไม่อ่านเลย ทำยังไงได้บ้างคะ

  #349403
  labourqa
  Moderator
  349403

  เรียน คุณKwanruethai ในกรณีที่นายจ้างไม่นำเงินหลักประกันการทำงานคืนแก่นศ.ฝึกงาน เมื่อนายจ้างผิดสัญญา เมื่อออกจากงานจะคืนเงินให้ ติดต่อสอบถามได้ทางศาลแรงงานกลาง 02-235-1500

กำลังดู 10 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 10 (ของทั้งหมด 10)
 • The forum ‘กระทู้ถาม’ is closed to new topics and replies.
TOP