Skip to main content

สอบถาม เรื่องการทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์

หน้าหลัก Forums สวัสดิการแรงงาน สอบถาม เรื่องการทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • This topic has 29 ข้อความตอบกลับ, 1 เสียง, and was last updated 2 years, 2 months ago by  พิชชาภา.
กำลังดู 15 ข้อความ - 16 ผ่านทาง 30 (ของทั้งหมด 30)
 • Author
  Posts
 • #348160
  Sunisa 348160

  รัฐวิสาหกิจ ให้ไปทำงานในวันหยุด แต่ไม่ให้ สองแรง แบบนี้ได้หรือไม่

  #348773
  kamjohndait 348773

  ผมอยากทราบว่าทางบริษัทได้ให้พนักงานมาทำงานในวันนขัตฤกษ์ 1 วัน ทางบริษัทจ่ายค่าแรงรายวันและก็ค่าล่วงเวลา 2 เท่า และทางบริษัทต้องจ่ายวันนขัตฤกษ์ที่หยุดอีกหรือเปล่าคับ เพราะทุกครั้งหยุด บริษัทก็จะจ่ายให้ แต่มารอบนี้ให้มาทำงานในวันหยุด จะเป็นแบบนี้หรือเปล่าคับ เช่น ค่าแรง 350 + ค่าล่วงเวลา และ ค่านขัตฤกษ์ 350 = 1,050 หรือเปล่าคับ

  #348776
  labourqa
  Moderator
  348776

  เรียน คุณ kamjohndait

  กรณีนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดที่บริษัทฯกำหนด ให้นายจ้างจ่ายค่าทำงานในวันหยุดอีก 1 เท่า และถ้าให้ทำงานล่วงเวลาในวันหยุด ต้องจ่ายค่าล่วงเวลา 3 เท่าครับ
  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมรบกวนให้ท่านติดต่อ พนักงานตรวจแรงงาน ในท้องที่ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ (ในวันเวลาราชการ)
  ท่านสามารถดูรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์และที่ตั้งสำนักงาน ดังนี้
  – สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
  https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m1
  – สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m2
  หรือสายด่วน 1546 (ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)
  สายด่วน 1506 กด 3 (ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)

  #354479
  sirithip 354479

  ขออนุญาตสอบถามค่ะ พนักงานลูกจ้างรายวันกับวันหยุดตามประเพณี/นักขัตฤกษ์ค่ะ
  1.วันหยุดนักขัตฤษ์/ประเพณี ร้านปิด พนักงานหยุด ไม่ได้ทำงาน นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงวันนั้นหรือไม่คะ
  2.ในวันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุดตามประเพณี ร้านไม่ได้หยุด แต่เจ้านายให้พนักงานหยุดได้ตามสิทธิปกติ เพราะนายจ้างทำงานส่วนนั้นเองได้ แต่ลูกจ้างไม่อยากหยุด ขอมาทำงานในวันนั้นเอง เราต้องจ่ายค่าแรงอย่างไรคะ
  3.ในวันหยุดนักขัตฤกษ์/ประเพณี หากเราไม่ได้ให้หยุด ขอให้มาช่วยในวันหยุดนั้นเราต้องจ่าย 2 แรงใช่หรือไม่คะ
  4.วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดตามประเพณี ที่ลูกจ้างรายวันมีสิทธิพึงได้ ตามสิทธินั้น คือวันหยุดที่ราชการกำหนดทุกวันตามปฏิทินเลยใช่ไหมคะ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ วันพ่อแม่ วันหยุดชดเชย ออกพรรษา เข้าพรรษา วิสาข อาสาฬห ฯ

  ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ

  #355127
  labourqa
  Moderator
  355127

  เรียนคุณ sirithip
  ตามที่ท่านสอบถาม ว่า พนักงานลูกจ้างรายวันกับวันหยุดตามประเพณี/นักขัตฤกษ์ค่ะ

  คำถามข้อที่ (1) วันหยุดนักขัตฤษ์/ประเพณี ร้านปิด พนักงานหยุด ไม่ได้ทำงาน นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงวันนั้นหรือไม่คะ
  คำตอบข้อ (1) ต้องดูว่านายจ้างประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปีนั้นๆ วันไหนบ้าง ซึ่ง ม. 29 พรบ.คุ้มครองแรงงานให้นายจ้างประกาศวันหยุดตามประเพณี 13 วัน ซึ่งมีวันบังคับคือวันแรงงานแห่งชาติ และให้เลือกอีก 12 วัน จากวันหยุดราชการประจำปี (วันหยุดพิเศษไม่นับ) จากวันหยุดทางศาสนา และตามขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่นครับ และเมื่อนายจ้างประกาศวันดังกล่าวแล้วลูกจ้างต้องได้หยุดและได้รับค่าจ้างตาม ม. 56 (2) ครับ

  คำถามข้อที่ (2) ในวันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุดตามประเพณี ร้านไม่ได้หยุด แต่เจ้านายให้พนักงานหยุดได้ตามสิทธิปกติ เพราะนายจ้างทำงานส่วนนั้นเองได้ แต่ลูกจ้างไม่อยากหยุด ขอมาทำงานในวันนั้นเอง เราต้องจ่ายค่าแรงอย่างไรคะ
  คำตอบข้อที่ (2) การทำงานในวันหยุดตามประเพณี นายจ้างต้องเป็นผู้สั่งให้ลูกจ้างมาทำงานและลูกจ้างยินยอมมาทำ และนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มอีก 1 แรง (เช่น ค่าจ้าง 331 ทั้งวันนั้นจะได้ค่าจ้างทั้งหมด 331X 2 = 662 บาท) ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามนี้ กรณีลูกจ้างมาเองนายจ้างปฏิเสธไม่ให้ทำงานในวันหยุดได้

  คำถามข้อที่ (3) ในวันหยุดนักขัตฤกษ์/ประเพณี หากเราไม่ได้ให้หยุด ขอให้มาช่วยในวันหยุดนั้นเราต้องจ่าย 2 แรงใช่หรือไม่คะ
  คำตอบข้อที่ (3) นายจ้างต้องต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดตามประเพณีเพิ่มอีก 1 แรง (เช่น ค่าจ้าง 331 ทั้งวันนั้นจะได้ค่าจ้างทั้งหมด 331X 2 = 662 บาท) ตาม ม. 56 (2) และ ม.62 (2) ครับ
  คำถามข้อที่ (4) วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดตามประเพณี ที่ลูกจ้างรายวันมีสิทธิพึงได้ ตามสิทธินั้น คือวันหยุดที่ราชการกำหนดทุกวันตามปฏิทินเลยใช่ไหมคะ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ วันพ่อแม่ วันหยุดชดเชย ออกพรรษา เข้าพรรษา วิสาข อาสาฬห ฯ จากวันหยุดทางศาสนา และตามขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่นครับ
  คำตอบข้อที่ (4) ไม่ใช่ครับ นายจ้างประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปีนั้นๆ วันไหนบ้าง ซึ่ง ม. 29 พรบ.คุ้มครองแรงงานให้นายจ้างประกาศวันหยุดตามประเพณี 13 วัน ซึ่งมีวันบังคับคือวันแรงงานแห่งชาติ และให้เลือกอีก 12 วัน จากวันหยุดราชการประจำปี (วันหยุดราชการประจำปีตามสำนักนายกประกาศไป 2565มีจำนวน 19 วัน / ทั้งนี้วันหยุดราชการพิเศษไม่สามารถนำมานับเป็นวันหยุดตามประเพณี ม.29 จำนวน 13 วันได้)
  (ทั้งนี้คำปรึกษานี้ไม่สามารถนำไปประกอบคดีแรงงานได้เนื่องจากต้องนำเอาข้อเท็จจริงจากกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น)
  ถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ท่านสามารถร้องเรียนหรือร้องทุกข์ได้ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด หรือ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือร้องผ่านระบบ E-Service ของกรมได้ที่ https://www.labour.go.th/index.php/e-services หากท่านประสงค์สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ติดต่อได้หลายช่องทาง
  1. สายด่วนโทร 1506 กด 3
  2. สายด่วน 1546
  3. ติดติด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/ กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ จากเว็บไซต์ http://www.labour.go.th เมนูติดต่อกรม เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ท่านทำงาน หรือจังหวัดของท่าน

  #361670
  เจนจิรา 361670

  อยากสอบถามเกี่ยวกับค่าแรงของพาร์ทไทม์ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ ว่าที่จริงแล้วควรได้เท่าไหร่และการทำโอที พนักงานพาร์ทไทม์ควรได้เท่าไหร่หรอคะ

  #369010
  แบม 369010

  บริษัทให้พนักงานทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์โดยบังคับจ่ายเงินเป็นโอที กรณีนี้ลูกจ้างมีสิทธิ์เลือกที่จะ มาทำงานแล้วรับเงินโอที หรือเลือกวันหยุดและไม่รับเงินได้หรือไม่ เพราะบริษัทให้พนักงานมาเข้าทำงานและบังคับจ่ายเงินโอทีมาโดยตลอด โดยลูกจ้างไม่สามารถเลือกได้เลย

  #370192
  สุปราณี 370192

  ขอสอบถามเรื่องถ้าเป็นลูกค้ารายวัน ทำงานที่เป็นงานบริการ เช่นห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารภัตราคาร โรงแรม ถ้าไปทำงานในวันหยุดนักขัตตฤกษ์ จะจ่ายค่าจ้างอย่างไรคะ

  #371714
  labourqa
  Moderator
  371714

  สำหรับลูกจ้างรายวันให้จ่ายไม่น้อยกว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือไม่น้อยกว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงาน
  ที่ทำได้สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

  #373775
  อรรถพันธ์ สุวรรณธารณ์ 373775

  สอบถามครับทางโรงงานกำหนดวันหยุดตามกฎหมาย13วัน มาแต่มาเปลี่ยนวันหยุดตามประเพณีให้เป็นวันสลับหยุดได้หรือไม่ครับหรือจะเป็นการเลี่ยงotครับ

  #375446
  labourqa
  Moderator
  375446

  เรียน อรรถพันธ์ สุวรรณธารณ์ ตามที่ท่านสอบถามมานั้น กรณีนายจ้างประกาศวันหยุดตามประเพณีเป็นการล่วงหน้าแล้ว พอระยะเวลาหนึ่งมาขอเปลี่ยนวันที่เคยประกาศไปแล้วนั้น จะเปลี่ยนวันได้ลูกจ้างทุกคนต้องยินยอมและวันที่เปลี่ยนต้องเป็นวันที่สามารถประกาศได้ คือวันหยุดราชการประจำปี วันหยุดทางศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่น เช่น เคยประกาศ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (วันสิ้นปี) และจะเปลี่ยนเป็นวันที่ 10 ธันวาคม (วันรัฐธรรมนูญ) ลูกจ้างทุกคนยินยอมสามารถทำได้ แต่หากเปลี่ยนเป็นวันอื่นแทนเลย เช่น จากเดิมประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2565 (วันปิยะมหาราช) เปลี่ยนเป็นวันที่ 7 ธันวาคม 2565 แทน นั้น จะกระทำได้สถานประกอบกิจการต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 เท่านั้น
  ถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ท่านสามารถร้องเรียนหรือร้องทุกข์ได้ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด หรือ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือร้องผ่านระบบ E-Service ของกรมได้ที่ https://www.labour.go.th/index.php/e-services หากท่านประสงค์สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ติดต่อได้หลายช่องทาง
  1. สายด่วนโทร 1506 กด 3
  2. สายด่วน 1546
  3. ติดติด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/ กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ จากเว็บไซต์ http://www.labour.go.th เมนูติดต่อกรม เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ท่านทำงาน หรือจังหวัดของท่าน

  #376255
  labourqa
  Moderator
  376255

  สวัสดีคุณ อมรรัตน์ กรณีนายจ้างให้ลูกจ้างมาทำงานในวันหยุดตามประเพณี แบ่งเป็น 2 กรณี 1) กรณีลูกจ้างรายวัน หรือลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด จะได้รับค่าทำงานในวันหยุดไม่น้อยกว่า 2 เท่า 2) กรณีลูกจ้างรายเดือน หรือลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด จะได้รับค่าทำงานในวันหยุดไม่น้อยกว่า 1 เท่า หากท่านไม่ได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด ท่านสามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่/จังหวัดที่ท่านทำงาน หรือยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทางลิ้งค์ : https://eservice.labour.go.th/ หรือกรณีที่ท่านยังทำงานอยู่และเกรงว่าจะกระทบกับหน้าที่งานสามารถติดต่อปรึกษาหรือแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่ช่องทาง 1) สายด่วน 1546 2) สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 3) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/กรุงเทพ ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์จากเว็ปไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน http://www.labour.go.th (เมนู ติดต่อกรม) เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ท่านทำงานหรืออาศัยอยู่ให้คำปรึกษาช่วยเหลือ ในวันและเวลาราชการครับ

  #376256
  labourqa
  Moderator
  376256

  สวัสดีคุณ อมรรัตน์ กรณีนายจ้างให้ลูกจ้างมาทำงานในวันหยุดตามประเพณี แบ่งเป็น 2 กรณี 1) กรณีลูกจ้างรายวัน หรือลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด จะได้รับค่าทำงานในวันหยุดไม่น้อยกว่า 2 เท่า 2) กรณีลูกจ้างรายเดือน หรือลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด จะได้รับค่าทำงานในวันหยุดไม่น้อยกว่า 1 เท่า หากท่านไม่ได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด ท่านสามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่/จังหวัดที่ท่านทำงาน หรือยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทางลิ้งค์ : https://eservice.labour.go.th/ หรือกรณีที่ท่านยังทำงานอยู่และเกรงว่าจะกระทบกับหน้าที่งานสามารถติดต่อปรึกษาหรือแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่ช่องทาง 1) สายด่วน 1546 2) สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 3) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/กรุงเทพ ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์จากเว็ปไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน http://www.labour.go.th (เมนู ติดต่อกรม) เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ท่านทำงานหรืออาศัยอยู่ให้คำปรึกษาช่วยเหลือ ในวันและเวลาราชการครับ

  #376257
  labourqa
  Moderator
  376257

  สวัสดีคุณ อมรรัตน์ กรณีนายจ้างให้ลูกจ้างมาทำงานในวันหยุดตามประเพณี แบ่งเป็น 2 กรณี 1) กรณีลูกจ้างรายวัน หรือลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด จะได้รับค่าทำงานในวันหยุดไม่น้อยกว่า 2 เท่า 2) กรณีลูกจ้างรายเดือน หรือลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด จะได้รับค่าทำงานในวันหยุดไม่น้อยกว่า 1 เท่า หากท่านไม่ได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด ท่านสามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่/จังหวัดที่ท่านทำงาน หรือยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทางลิ้งค์ : https://eservice.labour.go.th/ หรือกรณีที่ท่านยังทำงานอยู่และเกรงว่าจะกระทบกับหน้าที่งานสามารถติดต่อปรึกษาหรือแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่ช่องทาง 1) สายด่วน 1546 2) สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 3) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/กรุงเทพ ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์จากเว็ปไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน http://www.labour.go.th (เมนู ติดต่อกรม) เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ท่านทำงานหรืออาศัยอยู่ให้คำปรึกษาช่วยเหลือ ในวันและเวลาราชการครับ

  #376270
  อรทัย เจริญสกุล 376270

  สอบถามค่า เราหยุดงานวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่บริษัทฯกำหมดไว้ แต่ทางบริษัทฯขอเลื่อนการจ่ายค่าแรงในวันนักขัตฤกษ์ที่เราหยุดไปเป็นเดือนถัดไป ซึ่งไม่ได้จ่ายให้เราตรงตามเดือนที่หยุดงาน ไม่ทราบว่าถูกต้องตามกฏหมายมั้ยคะ?

กำลังดู 15 ข้อความ - 16 ผ่านทาง 30 (ของทั้งหมด 30)
 • You must be logged in to reply to this topic.
TOP