Skip to main content

หากพนักงานไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน บริษัทสามารถนำมาเป็นเหตุไม่อนุญาตให้เริ่มเข้าปฏิบั

หน้าหลัก Forums กระทู้ถาม หากพนักงานไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน บริษัทสามารถนำมาเป็นเหตุไม่อนุญาตให้เริ่มเข้าปฏิบั

 • This topic has 1 ข้อความตอบกลับ, 1 เสียง, and was last updated 2 years, 9 months ago by  นพวรรณ.
กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
 • Author
  Posts
 • #226675
  นพวรรณ 226675

  หากพนักงานไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน (เนื่องจากเคยมีประวัติชักจากการแพ้ยา แพ้อาหารและเสี่ยงต่อการแพ้สิ่งต่าง ๆ ง่ายมาก)
  บริษัทสามารถนำมาเป็นเหตุไม่อนุญาตให้เริ่มเข้าปฏิบัติงาน ได้หรือไม่คะ

  #226738
  labourqa
  Moderator
  226738

  การฉีดวัคซีนต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้รับวัคซีนโดยไม่อาจบังคับได้ เว้นแต่เพื่อการรักษาพยาบาลหรือเป็นมาตรการที่กฎหมายบังคับ กรณีนายจ้างไม่อนุญาตให้ลูกจ้างเข้าทำงานเนื่องจากลูกจ้าง
  สัมผัสหรือเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้้อโดยการกักตัวเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดย่อมเป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยตามพรบ.ประกันสังคมฯ ลุกจ้างอาจได้รับสิทธิประโยชน์การขาดรายได้ตามสิทธิประโยชน์ที่ประกันสังคมกำหนด แต่กรณีลูกจ้างไม่ประสงค์ฉีดวัคซีนนายจ้างนำมาเป็นเหตุไม่อนุญาตให้เข้าทำงานนี้ ซึ่งเหตุนี้อาจจะถือเป็นเหตุเพื่อประโยชน์แห่งนายจ้างหรือเพื่อการควบคุมโรคตามกฎหมายที่เกี้่ยวข้อง จึงคำสั่งเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแต่นายจ้างยังมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากับวันทำงานตามปกติ

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
 • The forum ‘กระทู้ถาม’ is closed to new topics and replies.
TOP