Skip to main content

หากลูกจ้างถูกสั่งให้ย้ายสถานที่ทำงาน

หน้าหลัก Forums สวัสดิการแรงงาน หากลูกจ้างถูกสั่งให้ย้ายสถานที่ทำงาน

Tagged: 

กำลังดู 15 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 15 (ของทั้งหมด 25)
 • Author
  Posts
 • #216711
  W 216711

  หากลูกจ้างถูกสั่งให้ย้ายสถานปฏิบัติงาน ซึ่งต้องไปประจำอยู่ต่างจังหวัด ไกลกว่าที่ทำงานเดิม เกิน 120 กิโลเมตร นายจ้างจะมีสวัสดิการให้ลูกจ้างหรือไม่ ถ้ามีต้องมีอะไรบ้างค่ะ

  #216768
  adminwebboard
  Keymaster
  216768

  เรียน คุณ ว
  หากกรณีเป็นการย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่นอันมีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัว หากลูกจ้างไม่ประสงค์จะไปทำงานด้วยลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งจากนายจ้างโดยลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา 120 แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แต่หากลูกจ้างมีความประสงค์ที่ย้ายไปปฏิบัติงานตามคำสั่งของนายจ้าง กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ คือ น้ำสะอาดสำหรับดื่ม ห้องน้ำ เวชภัณฑ์ และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลหรือเป็นสวัสดิการที่นายจ้างหรือลูกจ้างอาจตกลงกันนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด อาทิเช่น เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง เป็นต้น
  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 3 หรือ 1546 หรือผ่านทางไลน์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในวันและเวลาราชการ

  #250458
  Chulee 250458

  บริษัทยุบสาขาที่ดิฉันทำงานอยู่ใน จ. สมุทรปราการ (จากที่พักไปที่ทำงาน 5 กิโลเมตร ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) และสั่งให้ดิฉันย้ายไปทำงานสำนักงานใหญ่ กทม (จากที่พักไปที่ทำงาน 25 กิโลเมตร มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าจอดรถ ค่าทางด่วน) กรณีดิฉันไม่สะดวกไป จะได้รับค่าชดเชยอะไรมั้ยคะ ทำงานที่นี่มา6 ปีแล้วค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  #250558
  labourqa
  Moderator
  250558

  กรณีดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นการย้ายสถานประกอบกิจการตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากลูกจ้างเห็นว่าการย้ายสถานประกอบกิจการดังกล่าวมีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัว และไม่ประสงค์ย้ายไปทำงาน ณ สถานประกอบกิจการแห่งใหม่ ต้องแจ้งให้นายจ้างทราบเป็นหนังสือภายใน 30 วันนับแต่วันที่นายจ้างปิดประกาศ ท่านสามารถขอรับคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน เบอร์โทร 0 2660 2074, 0 2660 2075

  #274473
  ศรัณย์ ดิดลิ้ม 274473

  หากลูกจ้างถูกสั่งให้ย้ายสถานที่ทำงาน

  – ขอตัวอย่างการเขียนหนังสือแจ้งความประสงค์ของลูกจ้างไม่ไปทำงาน ณ สถานประกอบกิจการแห่งใหม่
  ครับ

  #274653
  labourqa
  Moderator
  274653

  ตัวอย่างสามารถดาวน์โหลดตามลิ้งค์นีี้นะครับ http://angthong.labour.go.th/attachments/article/309/210562.pdf

  #283497
  kkk 283497

  โดนโยกย้ายหน่วยงาน ย้ายสถานที่ทำงานกระทันหัน (ไกลจากเดิม ลำบากมาก)
  โดยไม่มีการแจ้งรายละเอียด (ไปตำแหน่งอะไร เงินเดือนเท่าไหร่ ทำอะไร ไปยังไง อยู่ยังไง ได้รับคำตอบจากหัวหน้าแค่ว่า ไม่รู้ ไม่ทราบ) ไม่ได้รับเอกสารใดๆ สอบถามไม่ได้คำตอบ ขอเอกสารตอบแค่ว่า ไม่รู้ ไม่ทราบ โดนผจก.ตัดสายใส่ โยกย้ายโดยไม่ได้รับการแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้เวลาเตรียมตัวที่เพียงพอ ไม่ได้รับคำตอบและการชดเชยใดๆ จะสามารถทำอย่างไรได้บ้างคะ

  #283506
  labourqa
  Moderator
  283506

  เรียน คุณ kkk กรณีการโยกย้ายต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมว่า เป็นการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ เป็นการย้ายสถานที่ทำงาน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง เนื่องจากสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างลูกจ้างในแต่ละกรณีมีความแตกต่างกัน ดังนั้น ท่านสามารถติดต่อเพื้อขอคำปรึกษา และใช้สิทธิได้ตรงกับปัญหาที่ท่านประสบอยู่ โดยติดต่อที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่ช่องทาง
  1) สายด่วน 1546
  2) สายด่วน 1506 กด 3 หรือ
  3) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/กรุงเทพ ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์จากเว็ปไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน http://www.labour.go.th (เมนู ติดต่อกรม) เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ท่านทำงานหรืออาศัยอยู่ให้คำปรึกษาช่วยเหลือ หรือยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://s90.labour.go.th/e_request/login.php

  #302130
  natjittra 302130

  นายจ้างส่งมาให้ฝึกปฏิบัติที่หน่วยงานอื่น โดยมีข้อตกลงหลายอย่างระหว่างบริษัท ซึ่งดิฉันเองทราบแค่ว่าหน่วยงานใหม่มีลักษณะงานอย่างไรก้ต้องทำอย่างนั้นทุกอย่าง แต่การมาทำงานโดยสถานที่เดิมคือลาดพร้าว และสถานที่ใหม่คือม.เกษตรศาสตร์ เบื้องต้นตอนมามีระดับผู้อำนวยการฝ่ายเป็นคนพูดคุยชี้แจ้งแค่ว่าจะพามาที่ทำงานใหม่เพื่อพูดคุย แต่ด้วยทางฝั่งที่ใหม่ต้องการให้มาฝึกดดยเร็วจึงให้มากระทันหันทันที ทั้งนี้การดำเนินการเช่นนี้ผิดอย่างไรหรือไม่ แล้วเบื้องต้นจริงๆแล้วต้องมีการชี้แจ้งหรือทำข้อตกลงหรือตัวดิฉันเองต้องทราบรายละเอียดมากน้อยเพียงใด เพราะสิ่งที่ผู้บริหารคุยเป็นเชิงะุรกิจ แต่ในมุมพนักงานอย่างดิแันเอง ตอนนี้เหมือนจะไม่ได้สวัสดิการใดๆตอบกลีบมา ทั้งค่าอาหาร ค่าการเดินทาง หรือ อื่นๆที่จำเป็น เช่น เสื้อการทำงานที่จำเป็นเมื่อมาทำงานที่ใหม่ บังคับว่าต้องมี แบบนี้สามารถเรียกร้องขอได้หรือไม่ค่ะ หรือว่าขอคำแนะนำเพิ่มเติมว่าสามารถเจรจาเรียกร้องอย่างไรได้บ้างค่ะ

  #339762
  Yuri 339762

  เรื่องของดิฉันมีอยู่ว่า ดิฉันเป็นพนักงาน Pc ห้างแบรนหนึ่ง ทำงาน มา ประมาณ เกือบ 2ปี ปีแรกๆ ไม่มีปัญหาอะไร พอใกล้เขาปีที่ 2 อยู่ในช่วงโควิด บริษัทเริ่ม ตัดค่าเป้า ค่าคอมมิสชั่น ออก ดิฉันเลยโทรไปถามซึ่งดิฉันคิดว่ามันเป็นสิทและผลประโยชน์ของเรา จากนั้น ผ่านไป 1-2วัน ฝ่าย สต็อกบริษัท โทรมาบอกว่าสินค้าหายดิฉันก็ขอรายละเอียด บริษัทก็ออกใบสต้อกของบริษัทมา1แผ่นซึ่ง ในแผ่นนั้นไม่ได้บอกรายละเอียดสินค้าที่หายเลยบอกแค่จำนวน ในความที่ดิฉันอยากทำงานต่อดิฉันเลยยอมจากนั้นมาอยู่ไปอีกเดือนนึง บริษัทแจ้งกระทันหันว่าดิฉันต้องย้ายไปสาขาอื่นซึ่งไกลจาก บ้านมา เกิน 100 กิโล ดิฉันเลยขอปฎิเสธ ที่จะไปจากนั้นก็เกือบโดนบีบบังคับโทรมากดดันตลอด ซึ่งดิฉันให้เหตุผลว่ามีแม่ที่ป่วยเป็นความดัน แม่ดิฉันก็ 80แล้วดิฉันไปใครจะดูแลท่าน บริษัทบอกว่าคำสั่งออกมาแล้วต้องไปด่วน ดิฉันเลยถามว่าถ้าไปจะได้สวัสดิการไรบ้างบริษัทตอบแค่ ให้เท่าเดิม สวัสดิการอื่นพวกค่าที่พักค่าเดินทาง ไม่มี ตอนนี้ดิฉันเครียดมากๆ ไม่รู้จะทำไงถ้าไม่ก็เข้าทำงานที่เดิมไม่ได้ ถ้าไปก็ไม่มีใครดูแลแม่และต้องแบกรับค่าใช่จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางอีก ตอนนี้กลุ้มใจมาก เหมือนโดนกลั่นแกล้ง

  #344075
  ธีระพล 344075

  สวัสดีครับ ขอสอบถาม 1.บริษัทมีการประกาศ วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ย้ายสถานประกอบการ ไปอีกสาขา(แต่คนละชื่อ ไม่รวม) ตอนนี้ยังไม่มีการพูดคุยตกลง มีแต่บอกว่าจะให้สวัสดิการ แต่ก็ยังไม่เห็นเป็นเอกสาร พร้อมทั้งให้ลงชื่อ พนักงานคนไหนที่จะไป ส่วนตัวข้าพเจ้าไม่ขอย้ายตามไปจึงไม่ลงชื่อ พร้อมทั้งกำลังทำหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญาจ้าง แต่พอวันที่ 30 ได้มีการยืนเอกสารใบขอลาออกเพื่อให้เขียน แต่ข้าพเจ้ายังไม่เขียน พร้อมทั้งกำลังจะยืนหนังสือยกเลิกสัญญา อยากทราบว่า ข้าพเจ้าสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ตามที่กรมแรงงานแจ้งไว้ตามอายุงานหรือไม่ 2.ทางบริษัทเหมือนจัดหาทนายเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานที่ไม่ย้ายตามไป ข้าพเจ้าเป็นกังวล ว่าจะไม่สามารถเรียกร้อง หรือสู้คดีได้เนื่องจากทางฝั่งบริษัทมีทนาย บริษัท(ค่อนข้างเก่งในเรื่องกฎหมาย) ไม่ทราบว่าข้าพเจ้าควรทำอย่างไร หรือต้องดำเนนินการอย่างไรบ้าง เพราะมีการพูดว่าฟ้องไปก็ไม่ชนะ หรือ อาจมีการยื้อคดีเพื่อให้ถึงชั้นศาล ข้าพเจ้าอยากได้คำปรึกษาเรื่อง คดี หรือ การเรียกร้องสิทธิ์ ต้องทำอย่างไรบ้าง หรือต้องจ้างทนาย

  #344291
  labourqa
  Moderator
  344291

  ถึงคุณ ธีระพล (184.82.74.224) 344075
  สามารถโทรปรึกษาเจ้าหน้าที่กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่ 0 2660 2086 หรือ 0 2660 2087

  #347251
  ณัฐวุฒ 347251

  ผมเป็นพนักงานpcของบริษัทมือถือยี่ห้อหนึ่ง ทำงานอยู่ที่ร้านในอำเภอแห่งหนึ่ง ต่อมาทำยอดไม่ได้ตามเป้าถูกบีบให้เซ็นใบลาออก พอเราไม่ยอมเซ็นแกล้งสั่งย้ายให้เราไปทำที่ร้านอื่น ไกลจากที่เดิมไปกลับเกือบ 100กิโลเมตร ผมจะไม่ยอมไปได้มั้ยครับ

  #347255
  labourqa
  Moderator
  347255

  เรียน คุณณัฐวุฒิ

  กรณีของท่านเพื่อให้ได้ข้อมูล รายละเอียดที่ชัดเจน ขอแนะนำให้ท่านยื่นเรื่องต่อพนักงานตรวจแรงงานในพื้นที่/จังหวัดที่ท่านทำงานอยู่นะคะ โดยท่านสามารถยื่นเรื่องได้ตามช่องทางดังนี้
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
  https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m1
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m2 หรือ
  หรือสามารถยื่นออนไลน์ผ่านระบบ e-service (ยื่นคำร้อง คร.7) ได้ที่ http://eservice.labour.go.th (24 ชั่วโมง)

  #348630
  แชมป์ 348630

  หากลูกจ้างถูกสั่งย้ายสาขาข้ามจังหวัดแต่ลูกจ้างไม่ประสงย้ายที่ทำงานแล้วลูกจ้างมีสิทธเลี้ยงร้องค่าอะไรได้บ้างไหมครับ

กำลังดู 15 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 15 (ของทั้งหมด 25)
 • You must be logged in to reply to this topic.
TOP